Bedre helse etter røykeloven

Færre luftveisplager blant ansatte i barer og restauranter etter innføringen av røykeloven.

En ny studie publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening slår fast at røykeloven fra 2004 har en positiv innvirkning på serveringspersonalets helse. Mer enn 40 prosent sier at de har færre symptomer, som piping i brystet og luftveisinfeksjoner, etter flere år med røykelov.

Samtidig rapporterer to av ti at de faktisk har flere symptomer, noe forskerne er overrasket over. Til sammen konkluderer imidlertid studien med at «innføring av røykeforbud på serveringssteder kan være gunstig for helsen til de ansatte».

Loven om røykfrie serveringssteder kom seks år etter at det ble innført et generelt forbud mot røyking på arbeidsplasser. Farene ved passiv røyking var hovedargumentet for at det til slutt ble innført røykelov i utelivsbransjen. Passiv røyking øker risikoen for lungekreft, kols og hjerte- og karsykdommer. I tillegg kommer symptomer som irritasjon av øyne, luftveier og hals.

Selv om forskerne konkluderer med at røykeloven fungerer positivt for mange, er det fortsatt en tendens i utelivsbransjen til å ville omgå loven. Uteserveringer bygges mer og mer inn, og til slutt er de i praksis inneservering med tanke på luftkvaliteten.

Forbundssekretær Clas Delp sier til frifagbevelgelse.no at det viktig at Arbeidstilsynet har lik praksis over hele landet, og at det trengs klare retningslinjer.

- Noen av de mest innebygde uteserveringene er jo i praksis samme hemsko for arbeidsmiljøet som røyking inne, sier han.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen