Folk vil ha selvstyre i skjenkespørsmål

La kommunene bestemme skjenketidene selv, svarer flertallet i fersk undersøkelse.

I en ny undersøkelse som Respons Analyse har utført for Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF), svarer nesten 60 prosent av befolkningen at kommunene skal bestemme skjenketidene.

Dermed er et klart flertall i befolkningen uenige med Regjeringen, som nå vil frata kommunene muligheten til å skjenke lengre enn til kl 02.00, sier VBF.

Undersøkelsen som er gjennomført blant et representativt utvalgt på landsbasis, viser at kun 24 prosent svarer at det er Stortinget eller Regjeringen som bør avgjøre skjenketidene. Hele 57 prosent svarer at dette er et ansvar som bør ligge hos kommunene selv.

- Undersøkelsen viser at Regjeringen nå er i utakt med befolkningen når den vil tvinge alle kommuner til å stenge serveringen klokken 02.00. De nye kommunestyrene har knapt rukket å konstituere seg før Regjeringen varsler at man vil overprøve deres vurdering av skjenkepolitikken. Dette er en hån mot lokaldemokratiet, sier Ingunn Jordheim, generalsekretær i VBF.

Undersøkelsen viser at det er stor motstand mot forslaget også blant velgerne til statsminister Jens Stoltenberg.
- Over seks av ti arbeiderpartivelgere svarer at det er kommunene selv som skal bestemme skjenkepolitikken. Jeg håper nå at Stoltenberg vil lytte til sine egne velgere, og la kommunene fortsatt få lov til å bestemme den skjenkepolitikken de mener er best for sine innbyggere, sier Jordheim.

Undersøkelsen viser videre at velgere som stemmer Ap, Høyre og Veneste er mest tilbøyelige til å la kommunepolitikerne bestemme skjenketidene.  Velgere som stemmer KrF og SV er mer delt i synet på hvem som skal bestemme dette. Men også i disse partiene er det en overvekt som mener kommunepolitikerne bør ha det avgjørende ordet.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen