Ikke sprit etter midnatt

Utesteder bør ikke få servere brennevin etter midnatt, mener direktør Petter Nome i Bryggeri- og Drikkevareforeningen.

Forslaget kommer i en høringsuttalelse om endringer i alkoholloven.
- Mange unge menn heller i seg brennevin ved to-tretiden om natta for å holde rusen ved like. Jeg er overbevist om at mye bråk og vold skyldes spritfylla. Hvis de bare får servert øl og vin, kan noe av problemene reduseres, sier Nome.

22 volumprosent alkohol er det sterkeste som bør serveres etter kl 24, skriver han i høringsuttalelsen til Helse- og omsorgsdepartementet.

Mer brennevin
Bryggeri- og Drikkevareforeningen vil ha en gjennomgang av hele alkoholpolitikken.
- I Norge har det vært et mål å styre forbruket mot lavalkoholdrikker. Likevel er salgs- og skjenkesteder for vin og brennevin mangedoblet de siste årene, samtidig som avgiftene på disse drikkene er redusert.

Det siste tiåret har forbruket av øl vært relativt stabilt, mens vin og brennevin har hatt en betydelig økning. I aldersgruppen 15-20 år er forbruket av rusbrus, vin og brennevin tredoblet i perioden 1997 til 2007.

- Økningen av i brennevinskonsumet, spesielt blant unge menn, er en hovedfaktor i mange ulykker og voldsepisoder. Derfor bør det være et sentralt alkoholpolitisk mål å snu denne utviklingen ved å redusere tilgjengeligheten for brennevin, spesielt i utelivsbransjen, sier Nome.

Oslo verst
Bryggeri- og Drikkevareforeningen er sterkt kritisk til den liberale skjenkepolitikken, særlig i Oslo, og vil ha strengere krav for å få skjenkeløyve, og mange flere kontroller.
- Parolen ''lett å få, lett å miste'' har ført til en kraftig oppblomstring i skjenkebevillinger, også til mange aktører må anses som inkompetente og useriøse, i noen tilfeller kriminelle.

Samtidig må bevillingshavernes rettssikkerhet ivaretas, mener foreningen. Mange har foretatt store investeringer, og da må ikke en enkelt glipp fra en ellers seriøs og lovlydig bevillingshaver få urimelig store konsekvenser.

- Kontrollen med overskjenking og salg til mindreårige er mangelfull og tilfeldig. Vi er overbevist om at denne utelivspolitikken, eller mangel på sådan, er hovedårsak til ordensproblemene i visse bymiljøer, sier Nome.

Ute best
85 prosent av alkoholkonsumet skjer i private hjem. Trolig skjer en enda større del av misbruket i hjemmene, fordi prisen er betydelig lavere. Her er heller ingen aldersgrense.
- Etter vårt syn må det være et mål å redusere det private alkoholforbruket til fordel for konsum på utesteder, under de forutsetninger jeg har nevnt. Trolig vil både totalforbruk, misbruk, vold og ulykker reduseres. På utestedene underlegges gjestene både formell kontroll gjennom personalet og uformell sosial kontroll gjennom de andre gjestene.
Han understreker at bryggeribransjen ikke har økonomisk interesse av at ølkonsumet forskyves til utestedene.

- Bransjen vil etter alt å dømme tape inntekter på grunn av redusert totalomsetning. Av alkoholpolitiske grunner støtter vi likevel en slik utvikling, sier direktør Petter Nome i Bryggeri- og Drikkevareforeningen.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen