Restaurantansatte har større problemer med alkohol

Restaurantansatte har større problemer med alkohol

Ansatte i utelivet drikker mer enn andre, og mest drikker kvinner under 30, viser ny forskning.

Såkalt problemdrikking er vanlig blant ansatte på skjenkesteder. Det viser en ny studie ved universitetet i Stockholm som er publisert i Scandinavian Journal of Public Health.

Den konkluderer blant annet med at 60 prosent av de 600 restaurantansette som deltok i studien lå over risikonivået for bruk av alkohol, skriver nettstedet til Actis, rusfeltets samarbeidsorgan.

Særlig kvinner under 30 år drakk mye, men hele 82 prosent av de spurte drakk mer enn det som regnes som risikonivå for alkohol. De alkoholrelaterte problemer var heller ikke begrenset til en liten gruppe ekstreme drikkevaner: De fleste av problemene ble funnet blant de 90 prosent som drakk minst. Dette bekrefter det såkalte «forebyggingsparadokset», som innebærer at moderate forbrukere, som gruppe, produserer mer alkoholrelaterte skader, for eksempel vold og ulykker, enn de som drikker mest, skriver actis.no.

– Konklusjonen er at restaurantansatte er en risikogruppe i når det gjelder alkoholbruk, og forebyggende tiltak bør rettes mot alle ansatte, sier professor Thor Norström ved Universitetet i Stockholm.

Fakta om undersøkelsen:

Resultatene er basert på data om alkoholbruk blant nesten 600 restaurantansatte.

Dataene ble samlet inn gjennom kartleggingsverktøyet AUDIT. AUDIT består av en rekke spørsmål som skal måle nivå på drikking, og hvilke problemer det forårsaker.

Spørsmålene ble besvart skriftlig i forbindelse med kurs om ansvarsfull alkoholservering i regi av STAD (Stockholm forebygger alkohol og narkotikaproblemer) i 2009. Artikkelen «Hazardous drinking among restaurant workers» ble publisert online i Scandinavian Journal of Public Health 4. september 2012.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen