Sucra kjøper 66 prosent av aksjene i Arcusgruppen

Nærings- og handelsdepartementet har i dag inngått avtale om salg av 66 prosent av aksjene i Arcus AS til selskapet Sucra AS. Salgssummen for aksjene er 340 millioner kroner, som tilsvarer en totalverdi av selskapets egenkapital på ca 515 millioner kroner.

Sucra er en sammenslutning av interessenter som gjennom lengre tid har arbeidet for å kjøpe aksjene i Arcus. Styreleder i Sucra AS, Ingvar Hage, uttrykker tilfredshet med at Sucra har nådd fram i prosessen. - Partene som danner Sucra har klare felles mål om å videreføre virksomheten i Arcus i Norge, sier Ingvar Hage. Hage legger vekt på at Sucra gjennom eierskapet i Arcus bidrar til å sikre konsernets forretningsvolum og vil videreutvikle selskapet basert på den struktur og de strategier som nåværende eier og styre har lagt til grunn.
 
- Vi er imponert over den omstillingsprosess som Arcus har gjennomført de siste årene, påpeker Ingvar Hage. - Konsernet er den dominerende aktøren innenfor vin og brennevin i Norge, og har hatt en meget god økonomisk utvikling. Sucra vil bidra til å videreutvikle Arcus industrielt, og vi ser interessante potensialer, særlig for øket eksport av den unike norske akevitten, sier Hage.
Flere av deltakerne i Sucra har forretningsmessig tilknytning til Arcusgruppens aktiviteter.
 
Berentzen-Gruppe AG er samarbeidspartner med Arcus Produkter i Tyskland, og er agent for Lysholm Linie Aquavit i det tyske markedet. Berentzen-Gruppe er en av Tysklands største produsenter av brennevin.
 
Jensen & Co Invest AS utgjøres av Jensen & Co AS, Mack Ølbryggerier AS og Hans Just AS/ Flemming Karberg AS (Danmark). Jensen & Co AS er et import- og salgsselskap som markedsfører og distribuerer produkter til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Selskapet er salgsagent for Arcus Produkter i hotel- og restaurantmarkedet i Norge. Mack er samarbeidspartner med Vectura i Nord-Norge. Hans Just AS produserer og importerer brennevin og vin for det danske markedet. Hans Just har også rettighetene til Jägermeister i Skandinavia.
 
Selskapene Ekjord Wine & Spirit Ltd. AS og Helge Wiig AS er importører av vin og brennevin og distriburerer sine produkter til Vinmonopolet og hotel- og restaurantbransjene gjennom Vectura.
 
Norske Potetindustrier BA er leverandør til Arcus Produkter av potetsprit, råvaren for norske akevitter og andre norskproduserte brennevinssorter.
Øvrige deltakere er Tine Norske Meierier BA, Norsk Kjøttsamvirke BA og Sparebanken Hedmark.
 
Styret i Arcus AS enstemmige i sin anbefaling
 
- Både selskapets aksjonærvalgte og ansattvalgte styrerepresentanter var enstemmig i sin anbefaling til Nærings- og handelsdepartementet om at Sucra AS var det beste alternativet, sier styreleder Karsten Houm. Han fremhever at eiergruppens omfattende virksomhet og kompetanse innenfor vin og brennevin i Norge og utlandet legger et meget godt grunnlag for å sikre og videreutvikle Arcusgruppens forretninger. - Styret vurderer eierskiftet som positivt for de ansatte og arbeidsplassene i konsernet, sier Karsten Houm.
Christiania Markets har vært finansiell rådgiver for Nærings- og handelsdepartementet i salgsprosessen, og Sucra har samarbeidet med First Securities.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen