VBF vil granske egne medlemmer

Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) ser svært alvorlig på nyheten om at en av Vinmonopolets leverandører har brutt regelverk i sin kontakt med Vinmonopolets ansatte.

I et ekstraordinært styremøte i ettermiddag har VBF besluttet å bistå Vinmonopolet i deres granskning av saken. I tillegg vil VBF innlede en intern granskning i egen bransje for å avdekke hvorvidt det har funnet sted klanderverdige forhold i medlemmenes kontakt med Vinmonopolet.
 
VBF hadde i kveld et kort møte med Vinmonopolets ledelse, og orienterte der om de tiltak VBF gjennomfører for å avdekke alle forhold rundt leverandørers kontakt med Vinmonopolet. I møtet uttrykte VBF at man vil støtte og samarbeide fullt ut med Vinmonopolets granskning.
 
Det er i dag innkalt til et ekstraordinært medlemsmøte i VBF førstkommende mandag. Da vil VBFs eget granskingsutvalg og dets mandat offentliggjøres. Granskingsutvalget vil settes sammen av personer uten tilknytning til Vinmonopolet eller leverandørnæringen.
 
-Vi ser svært alvorlig på opplysningene som har kommet fram, og vil vende hver sten for å avdekke hvorvidt klanderverdige forhold har funnet sted mellom våre medlemmer og Vinmonopolet. Vi vil gjøre hva vi kan for å styrke den nødvendige tillit folket må ha til Vinmonopolet, og vil nå informere våre medlemmer om hvordan de bør gå fram for å bidra til Vinmonopolets og VBFs granskninger. Vi har stor tillit til Vinmonopolet og setter pris på den felles forståelse vi har av behovet for åpenhet, uttaler informasjonssjef Jan Ottesen i VBF.
 
Etter korrupsjonsavsløringer i Systembolaget gjennomførte Vinmonopolet et skjerping av regelverket som regulerer leverandørers kontakt med ansatte i Vinmonopolet. Samtidig utviklet og vedtok VBF et bindende, etisk regelverk som gjelder for alle medlemmene. Regelverket inneholder sanksjonsmuligheter (eksklusjon) og mekanismer for granskning.
 
Kilde: Pressemelding fra VBF.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen