VBFs Dagligvarekomite

Dagligvarekomiteen organisere leverandører av vin og brennevinsbaserte produkter for salg i dagligvarehandelen.

VBFs Dagligvarekomite ble opprettet i desember 2002 av de ledende selskapene innenfor import og produksjon av vin- og brennevinsbaserte produkter med en alkoholstyrke under 7 prosent. Komiteens hovedformål er å promotere ansvarlig konsum av denne type alkoholholdige drikkevarer. 
 
Komiteen har et tett samarbeid med Handelens Ølsalgsråd (HØR) i forhold til informasjonsarbeid om alkoholsalg i dagligvarehandelen.   
 
Ansvarlighet
VBFs Dagligvarekomite og dets medlemsselskaper mener at alkoholholdige drikkevarer bare skal nytes i kontrollerte, ansvarlige og moderate former.
 
Alkoholholdige drikkevarer er produkter beregnet på voksne konsumenter og skal ikke benyttes av mennesker som er under lovlig aldersgrense (mindreårige). Komiteen vil derfor uttrykke viktigheten av at alkoholprodukter ikke skal være fremstilt eller utformet på en slik måte at de appeller spesifikt til mindreårige.
 
Som et ledd i dette arbeidet har VBFs Dagligvarekomite utarbeidet en kodeks vedrørende navn og utforming av medlemmenes produkter. Kodeksen er ment å utfylle de eksisterende lover og forskrifter som gjelder for medlemmenes virksomhet i Norge. Kodeksen er spesielt utarbeidet med tanke på å hindre konsum av alkoholprodukter blant mindreårige

 
 
 

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen