81 syke av cateringmat

I alt 81 mennesker har fått oppkast og diaré etter å ha spist mat fra samme cateringselskap i Stavanger. De syke kommer fra seks ulike selskap.

Mattilsynet har hentet inn opplysninger, og det er stor sannsynlighet for at mat fra cateringselskapet er kilde til sykdomsutbruddet.
 
Koldtbord og smørbrød
I begynnelsen av måneden fikk Mattilsynet melding om at 44 personer fra fem ulike selskap hadde fått oppkast og diarè i månedsskiftet november-desember.
 
De skal ha spist koldtbord og smørbrød fra samme cateringsselskap.
 
Inspeksjon
Derfor dro tilsynet på inspeksjon hos cateringfirmaet og intervjuet de ansatte. Ut fra opplysningene som kom frem er det mest sannsynlig at smitteførende personer kontaminerte maten.
 
Den generelle orden og renhold i lokalene var tilfredsstillende. Ut fra de opplysninger personalet ga om sykdomsutbrudd ble det ikke fattet vedtak om å stenge lokalene.
 
Flere meldinger
Den 6. desember mottok Mattilsynet melding om at et selskap på seks av ni personer hadde blitt syke etter å ha spist i en restaurant i Stavanger. Ved intervju viste det seg at disse personene hadde vært på seminar i Stavanger 4. og 5. desember, der det var til sammen 86 personer.
 
Under konferansen hadde de hatt flere felles måltid. Lunch både 4. og 5. desember ble laget av det omtalte cateringfirma.
 
Mattilsynet har til nå mottatt melding om at 37 av 86 er blitt syke etter å ha spist under seminaret. Ut fra de opplysninger Mattilsynet sitter med er det stor sannsynlighet for at maten cateringsselskapet leverte den 4. og 5. desember har vært kilde til utbrudd hos disse deltakerne.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen