Akevittprodusent klager til Brussel

Norges største private akevittprodusent, Gavin as, reiser nå sak mot Norge for EFTA Surveillance Authority (ESA) for å få laget sine akevitter i Norge.

- Vi har ventet over et halvt år på et positivt svar fra sosialminister Guri Ingebrigtsen, og nå er tålmodigheten slutt, sier Gavins daglige leder, Arve Røys Stranden. Det holder ikke at departementet sier til oss at «spørsmålet om oppheving av monopolet for tilvirkning av brennevin er under utredning i de berørte departementer i forbindelse med arbeidet med delprivatiseringen av Arcus as».
 
- Norske myndigheter har i minst 6 år hatt muligheten til å endre lovverket for tilvirkning av brennevin. Det finnes ikke noe alkoholpolitisk argument for å opprettholde et privateid monopol for Arcus Produkter. I våre brev til sosialminister Guri Ingebrigtsen fremholdt vi muligheten til å klage Staten inn for ESA, fremhever Stranden og peker på at både Sverige og Finland har fått mange nye private brennevinsprodusenter de siste årene. Gavin startet salget av sin første akevitt, Draug Akevitt, i november 1997 og har nå i alt fire akevitter og en absinth på markedet.
 
- Vi godtar ikke at regjeringen trenerer denne saken ytterligere, sier Arve Røys Stranden, som mener staten blander sine roller som spritprodusent og lovgiver når sosialministeren viser til at Arcus må privatiseres før Gavin skal få bevilling til å lage sin akevitt i Norge. - ESA har tidligere støttet oss i kravene om å få øl over 7 volumprosent solgt i Norge og å få Hooch og våre sidere Red og Green solgt i dagligvarebutikkene. Stranden håper derfor på full støtte i kravet om å få produsert sine fire akevitter og Bohem Absinth i Norge.
 
Gavin ser på mulighetene for å reise et større erstatningskrav mot Staten. Grunnlaget for rettssaken er myndighetenes manglende endring av lovverket for brennevinsproduksjon. - Dette skulle ha vært gjort da myndighetene i 1995/96 ga private aktører anledning til import og salg til serveringssteder og Vinmonopolet. En positiv avgjørelse i ESA vil kunne være utslagsgivende i en slik sak, avslutter akevittprodusent Stranden.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen