Alkoholloven til høring

Kutt i skjenketidene og nye regler for inndragning av bevillinger er blant innholdet i forslagene til endring i alkoholloven.

Det er særlig forslaget om kutt i skjenketidene som opptar serveringsbransjen mest i øyeblikket. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår nemlig å forby skjenking etter kl. 2 om natten. Bakgrunnen er som kjent ønsket om redusert vold i bygatene etter stengetid.

Lite populært
Alle er imidlertid ikke enige i at dette er veien å gå. Dessuten kommer dette forslaget svært ubeleilig for en bransje som allerede er svært presset med inntektssvikt og konkursspøkelset truende i bakgrunnen.

Et annet forslag som kan få skjebnesvangre utslag, er den midlertidige prøveordning, der kontrollører av kommunale salgs- og skjenkebevillinger kan inndra salgs- eller skjenkebevilling på stedet, dersom det avdekkes brudd på bestemmelser som har særlig sammenheng med alkohollovens formål. Det holder å nevne saken i Tvedestrand der Bakgaarden Pub & Losji skulle miste skjenkeretten på grunn av at den alkoholfrie vinen hadde passert "best-før-dato".

Auksjoner
Det er også positive forslag i høringsnotatet. Som er departementet foreslår en ny og forenklet ordning for tilvirkning av alkoholholdig drikk som inneholder inntil 4,7 prosent alkohol for salg i egen virksomhet. Bakgrunnen er de store utfordringer lokale produsenter møter for å få produktene sine omsatt gjennom de omsetningsledd som alkoholloven i dag åpner for. Men drikke som holder polstyrke må altså fortsatt selges gjennom Vinmonopolet.

Dessuten foreslås en åpning for auksjoner mellom næringsdrivende (bevillingshavere, importører og grossister). Departementet foreslår også at Vinmonopolet gis rett til å avholde auksjon av alkoholholdig drikk for private.

Høringsfristen er 23. desember i år.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen