Bevco overtar Drøbacchus

Bevco AS har kjøpt 100 % av aksjene i Drøbacchus AS.

Bevco AS eies av en aksjonærgruppe hvorav Arne Sommerfeldt og adv. Bertel O. Steen er de største aksjonærer med til sammen 80 % av selskapet. Daglig leder er Arne Sommerfeldt og styrets formann er Bertel O. Steen. Bevco AS ble startet i mars 2006.

Som et ledd i selskapets strategi har Bevco AS overtatt 100 % av aksjene i Drøbacchus AS. Drøbacchus AS ble stiftet av Stein Nørve i 1996. Stein Nørve vil fortsette å være tilknyttet Bevco AS/Drøbacchus AS som konsulent. Arne Sommerfeldt vil inntil videre fungere som daglig leder i Drøbacchus.

Som en konsekvens av overtagelsen flytter Drøbacchus AS til Bevcos kontorer.

Drøbacchus AS, Ullern Allé 2, 0381 Oslo
Telefon: 22 51 16 50, Telefaks: 22 13 32 39

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen