Bobler mot slag

Flere ganger har rødvin kommet godt ut i sunnhetens tjeneste. Nå viser ny forskning at også champagne har godgjørende egenskaper.

Det er undersøkelser som er utført av italienske og engelske forskere som viser at champagne kan forebygge en del sykdommer.
 
Champagne inneholder nemlig polyfenoler, akkurat som rødvin. Polyfenoler hører til antioksidanter, men polyfenolene som finnes i champagne er ikke de samme som finnes i rødvin.
 
Beskyttende effekt
Forskerne har brukt mus under forsøkene og har ved hjelp av dem funnet ut at disse stoffene har en beskyttende effekt på skader på hjernen. Dette er skader som oppstår som følge av for eksempel slag, eller sykdommene Parkinson og Alzheimer.
 
Cellene kom seg
I ett av forsøkene ble halvparten av musenes hjerneceller tilført et konsentrat av champagne. Deretter ble samtlige celler utsatt for stoffet peroxynitrit. Dette førte til et simulert slagtilfelle.
 
Motstandsdyktige
Det viste seg at cellene som var behandlet med champagne i stor grad var motstandsdyktige overfor slagtilfeller. Under forsøk med meget høy konsentrasjon av champagne viste det seg at cellene kom seg fullstendig etter litt tid.
 
Det er Journal of Agricultural and Food Chemistry som skriver dette.
 
Forskerne fant også ut at champagne som er fremstilt av pinot noir ga den beste beskyttelsen.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen