Coca-Cola på flis

Fabrikken på Lørenskog den første i Europa med fjernvarme.

Som første Coca-Cola-anlegg i Europa, er fabrikken på Lørenskog nå tilkoblet et offentlig fjernvarmeanlegg. Lokalene skal varmes med totalt 10 000 MWh per år gjennom fornybar flisfyring, melder selskapet.

Energien kommer fra Akershus Energis fjernvarmeanlegg på Robsrud, hvor to biokjeler brenner flis fra skogen i regionen. Fjernvarmesentralen er tilpasset forbrenning av restprodukter som ikke brukes i treindustrien eller ved tradisjonell tømmerdrift.

Det 120 grader varme vannet brukes til å varme opp prosessvannet, som igjen varmer opp alt vann som benyttes på fabrikken til både daglig drift og oppvarming av bygninger.

- Dette er en viktig milepæl i arbeidet vårt mot en mest mulig bærekraftig operasjon, uttaler Kris Moortgat i Coca-Cola Enterprises. Han har ansvar for supply chain og produksjon i Belgia, Nederland, Luxembourg, Sverige og Norge.

Bruken av fjernvarme reduserer Coca-Cola-fabrikkens forbruk av fossilt brensel. Forbruket av fornybare energikilder øker med inntil 50 prosent (10.000 MWh) i løpet av et år.

Energien som nå skal leveres til Coca-Cola, tilsvarer 500 husstander. Dette vil redusere CO2-utslippene i Lørenskog med rundt 3 prosent per år.

Coca-Cola Norge har som mål å redusere CO2-utslippene med 15 prosent innen 2020, sammenlignet med 2007-nivået. Et annet mål er at 20 prosent av selskapets energibruk innen 2020 skal stamme fra lav karbon- eller fornybare energikilder.
Feirer jubileum

8. mai feirer Coca-Cola 125-årsjubileum. Det skal markeres i alle de 206 landene hvor drikken selges - også i Norge.
- Vi vil benytte denne muligheten til å takke alle der ute, ikke minst alle våre trofaste tilhengere, som har vært med på å gjøre Coca-Cola til den ikoniske merkevaren det er i dag. Selv om flaskene har endret seg siden den første konturflasken, er både den hemmelige oppskriften og merkevaren den samme nå som da det hele startet opp i en bakgård i Atlanta for 125 år siden, sier kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen