Datatilsynet anmelder Vinmonopolet

Datatilsynet har i dag politianmeldt Vinmonopolet for overtredelse av personopplysningsloven.

I forbindelse med mistanke om uønsket påvirkning av ansatte i Vinmonopolet i januar, iverksatte Vinmonopolet en uavhengig granskning for å komme til bunns i saken.

- Da vi engasjerte ekstern juridisk bistand, la vi stor vekt på å overholde lover og regler for sivil gransking. Vi innhentet råd fra juridisk ekspertise før det ble foretatt kopiering og innsyn i ansattes e-post, sier adm. direktør Knut Grøholt i Vinmonopolet. Vinmonopolet avventer nå politiets behandling av anmeldelsen.

Datatilsynet påpeker at Vinmonopolet har ikke hatt gode nok interne rutiner for informasjonssikkerhet, og varsler pålegg om at slike rutiner må utarbeides snarest. Vinmonopolet er i gang med arbeidet og vil dokumentere nye retningslinjer overfor Datatilsynet innen fristen 15.desember 2005.

Datatilsynet hevder også at Vinmonopolets ledelse ikke har overholdt sitt informasjonsansvar overfor tillitsvalgte og ansatte. Vinmonopolets ledelse ser i ettertid at ansattes representanter og de berørte ansatte burde vært orientert før det ble foretatt et begrenset søk i deres virksomhetsrelaterte e-post.

Bakgrunnen for Datatilsynets anmeldelse er innsyn i e-post i forbindelse med granskingen av påstander om uønsket påvirkning av Vinmonopolets ansatte. Vinmonopolet har lagt stor vekt på å kartlegge sakens fakta og sikre bevismateriale med tanke på fremsatte påstander om korrupsjon. Følgende fremgangsmåte ble benyttet:

- Etterforsker og advokat Erling Grimstad ble engasjert av Vinmonopolet 22.01.2005 for å gjennomføre en gransking. Med fullmakt fra styreleder, Harald Arnkværn, ga Erling Grimstad IBAS i oppdrag å sikre data fra 3 servere tilhørende Vinmonopolet.

- Kopi ble lagret i safe for gradert materiale i IBAS hovedkontor på Kongsvinger.

- Advokat Grimstad fikk 22.02.2005 og 25.04.2005 med begrunnet anmodning overfor styreleder Arnkværn fullmakt til begrenset innsyn i elektronisk materiale vedrørende fem navngitte ansatte, begrunnet enkeltvis for hver av de fem. Grimstad har gjennomgått 40-50 virksomhetsrelaterte e-poster.

- Utskrifter av til sammen 10-15 e-poster ble overlevert Vinmonopolets markedsdirektør for vurdering.

- Det ble ikke gjort funn i e-postene som ga Vinmonopolets ledelse grunnlag for mistanke mot de ansatte. Det er senere gjennomført samtaler med hver enkelt av de fem berørte.

Vinmonopolet vil avgi sitt tilsvar til Datatilsynets varsel om vedtak innen fristen 05.11.2005 og avventer en eventuell politietterforskning.

Kilde: Vinmonopolet

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen