Ekjord endrer rutiner

Basert på medienes dekning av påstander om smøring av medarbeidere i Vinmonopolet, ønsker Ekjord AS å oppklare sin rolle.

I en pressemelding påpeker daglig leder Nils Ekjord:
 
Vi har avviklet enhver ordning som kan komme i konflikt med Vinmonopolets etiske retningslinjer, og vi er svært opptatt av å sikre at vi ikke skal kunne angripes for uryddighet i forhold til våre kunder. Det er også årsaken til at vi på eget initiativ allerede i 2003, begynte å stramme inn på tidligere praksis.
 
Vi understreker sterkt at det aldri noen gang har vært vår mening å praktisere ordninger som kunne bli oppfattet som smøring av forretningsforbindelser.
 
Vi beklager den belastning denne saken har ført til for Vinmonopolet og for de ansatte som er berørt. Vi har intet å skjule, og vi kommer selvsagt til å bidra overfor Vinmonopolet slik at alle fakta kommer på bordet.
 
Vi har forståelse for at Vinmonopolet legger begrensninger på våre relasjoner så lenge det pågår undersøkelser for å skape klarhet i hva som har skjedd, og vil lojalt innordne oss etter de instrukser som blir gitt.
 
Basert på de endringene vi innførte i 2003, vil vi nå videreføre arbeidet med å utvikle våre etiske retningslinjer i tråd med dagens krav til god etisk standard.
 
Vi minner om at de opplysningene som er kommet frem i denne saken, har en kilde med spesielle motiver. Vedkommende ble oppsagt i Ekjord AS den 1. desember i fjor. Han har siden opptrådt truende overfor selskapet og antydet hevnaksjoner dersom vi ikke ville imøtekomme hans krav. Et av kravene innebar en etterlønn tilsvarende fem årslønner. Vi registrerer at han systematisk har forsøkt å tilegne seg informasjon som kan skade selskapets omdømme. Vi registrerer også at han har bidratt til at enkelte av disse er kommet til offentligheten med innhold og tolkninger som ikke er overensstemmende med de faktiske forhold. Som et eksempel kan det nevnes at det ikke er grunnlag for å hevde at Ekjord har foretatt ulovlig støttekjøp av vin.
 
Vi har tidligere redegjort for følgende, men gjentar her for ordens skyld:
 
Det viser seg at vi har gitt to flasker brennevin og en flaske likør til de ansatte ved et av Vinmonopolets utsalg for bruk på deres julebord. Selv om dette representerer en liten, symbolsk gave, ser vi at dette på prinsipielt grunnlag er uheldig. Derfor har vi innskjerpet at denne type gaver ikke skal gis for fremtiden. Det var for øvrig den oppsagte medarbeideren som hadde kontakten med den aktuelle butikken, og som overleverte flaskene.
 
I perioden 1997 til 2003 hadde vi et arrangement for mangeårige forbindelser i Vinmonopolet. Dette dreier seg om syv til åtte butikksjefer som en søndag i året har vært invitert til et arrangement på Hankø med bevertning. Arrangementet har vært med ledsagere, og her har også deltatt opptil fem-seks representanter fra Ekjord. Etter 2003 har vi ikke hatt slike arrangementer fordi vi da erkjente at de kunne være problematisk i forhold til Vinmonopolets interne etiske retningslinjer.
 
Ekjord har lenge før denne oppsigelsessaken altså beviselig strammet inn på en praksis som vi så kunne være kritikkverdig i forhold til den etiske standard vi ønsker i vår virksomhet og i våre kunderelasjoner.
 
Det er for oss et tankekors at det er en medarbeider som vi har funnet det nødvendig å si opp og som utsetter oss for utilbørlig press, som nå prøver å skape en sak i media om etikk og moral.
 
Ekjord beklager den belastning denne saken kan være for Vinmonopolet og dets berørte medarbeidere.
 

Med vennlig hilsen,
Nils Ekjord

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen