Eksperter spår økt press på norske alkoholavgifter

(Oslo 30.04.03) Innstillingen fra Ekspertutvalget for grensehdandel, som ble avlevert til Finans­departe­mentet i dag, staker opp en god kurs for Regjeringens videre arbeid med tiltak mot grensehandelen. Utvalget viser klart at grensehandelen øker meget raskt, og mener utviklingen i våre naboland neste år vil sette de høye norske alkoholavgiftene under økt press. Finansdepartementet har undervurdert gevinstene ved å senke avgiftene på vin og brennevin. - Nå må Finansministeren følge opp utvalgets anbefalinger og fullføre kampen mot grensehandelen, mener formann Ivar Amundsen i VBF.   

Ekspertutvalget, som ble nedsatt av Regjeringen etter budsjettavtalen med Fremskrittspartiet, anslår at grensehandelen med brennevin i Sverige økte med 22% i fjor, og vinhandelen med hele 57%. I alt 1,23 mill brennevin og 5,02 mill liter vin kjøpte nordmenn i Sverige i fjor, et anslag som ligger bare 2-5% under resultatet av VBFs månedlige målinger av denne grensehandelen i Sverige.

Utvalget fastslår også at harmoniseringen av EUs tollkvoter og den danske avgiftsreduksjonen på brennevin som kommer i oktober, vil sette norsk alkoholpolitikk under press og kan gi sterk økning i grensehandelen (s.148). Utvalget fastslår at staten taper lite avgiftsinntekter ved å redusere avgiftene på brennevin og vin, mens staten vil tape svært mye på å redusere avgiftene på øl og tobakk.

Utvalget anbefaler at Finansdepartementet tar den økende grensehandelen inn over seg og beregne følgene av reduserte avgifter på en ny måte. Her er utvalget fullt i takt med erfaringene de siste ti årene, hvor avgiftsreduksjoner på brennevin og vin i flere land har medført redusert grensehandel og dermed styrket statens avgiftsgrunnlag. I

VBF mener Ekspertutvalget alt i alt har lagt et godt grunnlag for å fullføre arbeidet med å bekjempe den sterkt økende grensehandelen.

- Utvalget har slått fast det vi hele tiden har visst, nemlig at grensehandelen med alkohol øker meget raskt, og at staten kan høste store gevinster  ved å redusere avgiftene og lokke grense­handlerne hjem til Vinmonopolet. Fra Sveits og Danmark har vi sett at redusert brennevinsavgift kan øke statens avgiftsinntekter, og vi støtter utvalgets oppfordring til Finansdepartementet om å fornye sine beregningsmåter og ta den økende grensehandelen inn over seg, uttaler Amundsen.

Bagatelliserer arbeidsløshet

VBF er derimot svært skuffet over at Ekspertutvalget bagatelliserer den svenske sysselsettingen langs grensen som betjener den norske grensehandelen.

- Det vil være store gevinster å hente for sysselsettingen dersom grensehandelen bekjempes. I en tid med økende arbeidsløshet mener vi at Ekspertutvalget og SSB nå må innlede samarbeid med sine svenske kolleger om å anslå hvor mange arbeidsplasser vi mister på grunn av grensehandel, mener VBFs formann Ivar Amundsen.

SIRUS må kunne måle

Ekspertutvalgets innstilling har barea maktet å måle effektene av å redusere de alkoholavgiftene vi hadde i 1999, fordi alkoholforskerne i SIRUS ikke har hatt budsjett til å måle det såkalte uregistrerte alkoholforbruket de siste fire årene.

- Det er uansvarlig å utforme norsk alkoholpolitikk uten informasjon om hvor mye vi drikker. Idag må Regjeringen gjette hvor mye vi drikker, og det er ikke holdbart å møte de dramatiske endringene i nordisk alkoholpolitikk på denne måten. Derfor må Regjeringen straks sikre en ekstrabevilgning slik at SIRUS kan gi årlige mål for vårt totale alkoholforbruk til de politikerne som skal utforme alkohol­politikken. Med de raske endringene vi ser i forbruk, grensehandel og prisnivå i Norden, er dagens informasjonstørke helt uakseptabel, avslutter Amundsen.

Ekspertutvalgets innstilling: http://www.odin.dep.no/fin/norsk/aktuelt/pressem/006071-070376/index-dok000-b-n-a.html

 

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen