Engelstad og Stenberg & Blom fusjonerer

Solera blir det nye eierselskapet som inkluderer Engelstad, Stenberg & Blom, Best Cellars og Cuveco, som blir eiet med 1/3 av Britt og Einar Engelstad, Torsten Tvenge samt Gunnar Stenberg og Blom familien.

Einar A. Engelstad AS, Stenberg & Blom AS, Best Cellars AS og Cuveco AS etablerer holdingselskapet Solera. Formålet er å samarbeide om utvikling av støttetjenester og skape en eierstruktur som har tilstrekkelig finansiell løfteevne. I markedet fortsetter den harde konkurransen mellom selskapene.

- Stenberg & Blom er vår største konkurrent, og vi ser fram til en skjerpet konkurranse videre. Vi har imidlertid diskutert muligheten for å samarbeide på områder hvor vi som uavhengige selskaper har felles interesser. Spesielt når det gjelder distribusjon hvor vi samlet når kritisk masse og høster stordriftsfordeler. Resultatet ble holdingselskapet Solera", sier Britt Engelstad, daglig leder i Einar A. Engelstad AS.

Holdingselskapet får en eierstruktur der Einar A. Engelstad AS, Stenberg & Blom AS og Torstein Tvenge eier en tredjedel hver. Solera vil eie 100 prosent av aksjene av aksjene i fire uavhengige selskaper: Einar A. Engelstad AS, Stenberg & Blom AS, Best Cellars AS og logistikk- og serviceselskapet Cuveco AS. Foruten å levere logistikk og service til de øvrige tre selskapene i Solera, vil Cuveco AS også tilby sine tjenester til andre importører i bransjen, og dermed utfordre selskaper som Vectura og VSD.

- Solera gir muligheten til å utvikle strukturer rundt selskapene som vi hver for oss ikke har løfteevne til. Jeg tenker da spesielt på logistikk og distribusjon. Som en del av holdingselskapet Solera kan Stenberg & Blom opptre som en selvstendig enhet i et nettverk med stordriftsfordeler og finansiell løfteevne. Det skaper trygghet for vår fremtid som kraftfulle enkeltselskaper, sier Fredrik Blom, daglig leder i Stenberg & Blom AS.

Selskapene i holdinggruppen vil samarbeide om utvikling av distribusjon, logistikk, IT-støtte og backoffice-funksjoner. Cuveco AS blir en sentral medspiller på logistikkområdet. Målsetningen er å oppnå kritisk masse og stordriftsfordeler innenfor områder hvor selskapene er små i internasjonal sammenheng. Dette skal gjøre hvert enkelt selskap konkurransedyktig i en bransje som internasjonalt konsolideres mot stadig større enheter.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen