Får 250 000 i erstatning

En restaurant i Ålesund må betale en tidligere hovmester 250 000 kroner i erstatning. Tingretten mener at hovmesteren ble ugyldig oppsagt.

Det var i mai i fjor at restauranten ansatte hovmesteren i en stilling som hovmester. Hun ble ansatt en måned før restauranten startet opp. Hovmesteren hadde da mange års erfaring som servitør. Men det gikk ikke mange dagene før hun ble oppsagt.
 
Det gikk bare fem dager fra restauranten hadde startet sin virksomhet til hun ble kalt inn på teppet. Da fortalte daglig leder at hun var oppsagt.
 
Ikke begrunnelse
Men saksøkeren fikk ingen begrunnelse for oppsigelsen. Hun ba derfor om å få dette i et brev som ble sendt dagen etter.
 
Restaurantens advokat skriver i et brev at begrunnelsen for oppsigelsen blant annet er faglig udyktighet i jobben, noe som førte til betydelige samarbeidsproblemer.
 
Klanderverdig
Tingretten bemerker at hovmesteren ikke fikk advarsler og muligheter til å endre eller forbedre arbeidet sitt før hun ble oppsagt. Retten har også funnet at måten hun ble oppsagt på var klart klanderverdig.
 
Det har dessuten vært vanskelig for saksøkeren å få ny jobb innenfor samme bransje fordi den tidligere arbeidsgiveren har en svært sentral posisjon i Ålesunds restaurantliv.
 
Ugyldig
Det ble derfor krevd erstatning for tapt arbeidsinntekt, samt erstatning for sannsynlig fremtidig inntektstap.
 
Retten har funnet at oppsigelsen av hovmesteren er ugyldig. Nå har altså restauranten, med styrerformannen i spissen, blitt dømt til å betale 250 000 kroner i erstatning til hovmesteren, samt saksomkostninger på i underkant av 50 000 kroner.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen