Får kjøpe vin- og brennevinsgrossist

Konkurransetilsynet griper ikke inn mot Norgesgruppens oppkjøp av Vinhuset Engros AS og Spritcompagniet AS fra FAV-gruppen.

De involverte foretakene står for grossistleveranser av vin og brennevin til blant annet hoteller og restauranter.

- Konkurransetilsynet har analysert hvilke virkninger oppkjøpet vil få. Vår konklusjon er at oppkjøpet ikke vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen, og vi avslutter derfor saksbehandlingen uten å gripe inn, sier seksjonsleder Magnus Gabrielsen.

Norgesgruppens oppkjøp ble meldt til Konkurransetilsynet 29. september 2009. Etter en første vurdering påla Konkurransetilsynet partene å gi ytterligere opplysninger om oppkjøpet gjennom en fullstendig melding. Tilsynet mottok den fullstendige meldingen 19. november 2009.

Konkurransetilsynet har innhentet informasjon fra partene om foretakene og markedet. Videre er det gjennomført en høringsrunde hos foretakenes kunder, konkurrenter og leverandører.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen