Farlig makt

Fra første juli i år har våre folkevalgte tildelt uforsvarlig mye makt til Sosial- og helsedirektoratet. Ja, så mye makt at jeg er redd det vil gå på rettssikkerheten løs. Fra den datoen kan nevnte direktorat nemlig ilegge bøter til firmaer det mener har brutt forbudet mot alkoholreklame. Hvor store bøtene kan være er det helt opp til direktoratet å avgjøre, selv om lovgiverne har gitt retningslinjer som sier at det skal tas hensyn til virksomhetens størrelse og eksempelvis økonomisk situasjon.

Det er liten trøst i at det er det tidligere Rusmiddeldirektoratet som nå har sete i Sosial- og helsedirektoratet. Snarere gir det all mulig grunn til engstelse for hva som nå kommer til å skje. Med vilje og viten sier jeg ikke kan komme til å skje. For det er liten tvil om direktoratet nå vil jakte på saker for å prøve ut grensene. Dessverre er jeg redd det vil føre til en hel rekke med meningløse påstander om lovbrudd.

Jan H. Amundsen
Foto: Eva Brænd

Friskt i minne har vi det påståtte lovbruddet Hansa begikk med sin vørterølreklame. Daværende Rusmiddeldirektorat slo glatt fast at teksten i annonsene var fordekt alkoholreklame og at Hansa heller ikke hadde lov til å vise frem logoen sin. Departementet grep inn og Rusmiddeldirektoratet måtte gå en ny runde, men kom til samme konklusjon selv om det modifiserte seg på et punkt. Annonsene for vørterøl var ulovlig alkoholreklame, slo det fast. Da grep sosialministeren inn og sa at hvis slike annonser var ulovlige, måtte loven endres. Dermed sto Rusmiddeldirektoratet tilbake som noe av det mest latterliggjorte på lang tid.

Hansa ville med det nåværende lovverket garantert blitt ilagt en bot. Og siden Hansa ikke er en liten aktør, tør vi gjette på at botens størrelse ikke ville vært ubetydelig. Vørterøleksempelet er bare ett av mange der direktoratets folk har sett spøkelser ved høylys dag og sendt brev i øst og vest. Selv har vi også mottatt noen av dem med et så absurd innhold at vi nesten burde henge dem på veggen til spott og spe.

Hvis direktoratet nå med bøteblokka i hånda skal vandre ut i det norske samfunnet med like lite sunn fornuft som det til nå har vist, tror jeg vi skal se mange avisoverskrifter der direktoratet figurerer på en lite attraktiv måte sett med deres øyne. Den eneste trøsten jeg kan se er at Markedsrådet er ankeinstans. Det rådet er vant med å behandle saker som er anket inn etter at Forbrukerombudet har sagt sitt. Da handler det generelt om ulovlig markedsføring og det betyr at rådet kan noe om markedsføring og reklame. Hvilket direktoratet ikke kan.

Hvis vi skal gi et råd til direktoratets ledelse er det å sette juristene og andre spøkelsesjegere på et aldri så lite kurs i markedsføring og et påbyggingskurs i vanlig sunn fornuft.

Jan H. Amundsen
Ansvarlig redaktør - Apéritif

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen