Flere lovbrudd, mindre straff

Flere utesteder bryter skjenkeloven, men færre får bevillingen inndratt.

I 2007 ble det avdekket 608 overtredelser knyttet til skjenkebevillinger, som førte til 153 inndragelser, skriver Bergensavisen. I 2008 ble det avdekket 890 liknende overtredelser, mens bare 150 bevillinger ble inndratt. Det viser en ny rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus).

- Det betyr at mens 25 prosent av overtredelsene førte til inndragelser i 2007, var det 13 prosent som gjorde det samme i 2008, sier rådgiver Øystein Skjælaaen i SIRUS.

Tredobling
Siden 1980 er antallet skjenkebevillinger tredoblet. Økningen nådde en topp i 2007, mens antallet har gått noe ned igjen siden 2008.

Rundt 80 prosent av bevillingene gir også anledning til å servere brennevin. Over tid har også flere kommuner utvidet skjenketidene i forhold til lovens normaltid, som er til kl 01 for øl og vin og til kl 24 for brennevin. Denne trenden fortsatte i 2008.

- Det er likevel verdt å merke seg at siden undersøkelsen bare fanger opp skjenketidene i forhold til lovens normaltid, kommer det ikke fram at noen kommuner faktisk reduserte skjenketidene i 2008, for eksempel fra kl 03 til 02, sier Skjælaaen.

Færre salgssteder
Det er en liten nedgang i antall salgsbevillinger i kommunene, i forhold til året før.
Ifølge Sirus er dette en trend som har vart siden 1980-taller, som kommer av en generell nedgang i antall dagligvarebutikker. Ordningen med ølmonopol i kommunal eller privat regi, er også gradvis redusert og nærmer seg nå null, i følge Bergensavisen.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen