Flere sover på hotell

Norske hoteller har registrert 1,4 millioner overnattinger i mai i år.

Det tilsvarer en økning på seks prosent hvis man sammenligner med samme periode i fjor. 
 
Det er tall fra Statistisk sentralbyrås overnattingsstatistikk for mai som viser dette.
 
Mest ferie
Det er aller størst økning i antall ferieovernattinger. I år sto ferierende for 527 000 av overnattingene på hotellene, mot 463 000 i samme periode i fjor. Det er en økning på 14 prosent.
 
Mange tyskere
Nordmenn sto for 1 024 927 av overnattingene, mens utlendinger sto for 364 925. Blant utlendingene var briter og tyskere de største gruppene, med rundt 50 000 overnattinger hver.
 
Antallet tyskere som overnattet på norske hoteller økte med 31 prosent fra mai i fjor.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen