Føler seg trakassert

Innehaveren av Otto's Bar i Parkveien i Oslo tror enkeltpersoner i nærområdet vil serveringsstedet til livs.

Bakgrunnen er at eieren har hyppige besøk av både politi og skjenkekontrollen.
 
Åshild Kristine Brestrup driver utestedet. Hun føler seg forfulgt av et fåtall personer i nærområdet. Det siste året har bydelen mottatt en jevn strøm av skriftlige klager på serveringsstedet i Parkveien.
 
- Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å tilfredsstille enkelte her i nærområdet, sier hun til Lokalavisen Frogner.
 
Forringet livskvalitet
- Vi har fått sterkt forringet livskvalitet ved stadige søvnforstyrrelser. En annen sak er den sosiale forsøplingen baren medfører med så mye og åpenbar beruselse i et boligområde hvor barn har en naturlig plassering, skriver et sameie i et brev til kommunen.
 
I flere av de andre brevene beskrives også stedet som en ren bule, hvor det sitter halvfulle menn utenfor fra stedet åpner til det stenger.
 
Føler seg uthengt
- Jeg har lest disse brevene, og det samsvarer ikke med min virkelighetsoppfatning i det hele tatt. For å være ærlig føler jeg meg nærmest hengt ut, sier Brestrup.
 
Det skal særlig være eldre med rullator og skolebarn som vegrer seg for å passere stedet.
 
Klagene fra naboene har ført til tallrike besøk fra forskjellige kontrollorganer.
 
- Jeg har hatt politiet på besøk syv ganger i år fordi politiet er pliktig til å rykke ut ved melding om husbråk. Allikevel har de aldri hatt noe å si ved oppmøtet, sier hun.
 
Ingen anmerkninger
- De siste tre ukene har jeg hatt besøk av Næringsetaten ti ganger, totalt i år er vi vel oppe i nærmere tredve - førti besøk. Det merkelige er at jeg aldri har fått en eneste anmerkning, sier hun.
 
I fjor sendte hun et brev til Næringsetaten, fordi hun nærmest følte seg trakassert.
 
- Jeg presiserte selvsagt at de er hjertelig velkommen - vi har ikke noe å skjule - men etter tyve år i bransjen stusser jeg allikevel på kontrollhyppigheten; jeg har aldri vært i nærheten av noe lignende tidligere, sier Brestrup.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen