Forlik for Spang

Fellesforbundet har inngått forlik med Anne Grethe Spang. Hun ble ekskludert fra Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet i 2001.

Spang var tidligere hovedtillitsvalgt ved Radisson SAS-hotellene i Bergen og konserntillitsvalgt i Radisson SAS-kjeden. Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF), som gikk inn i Fellesforbundet tidligere i år, ekskluderte Spang i 2001.
 
Konkurrerende forbund
HRAF mente hun forsøkte å melde klubben på Radisson SAS Hotel Bryggen i Bergen over i et konkurrerende forbund.
 
Spang avviste anklagen, og anket eksklusjonssaken til landsstyret i HRAF, uten å nå fram.
 
Vant i tingretten
Senere tok Spang ut stevning mot Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet. Hun mente at hun var blitt arbeidsufør på grunn av den behandlingen hun fikk fra HRAF. Spang vant saken i Oslo Tingrett i 2006, og ble tilkjent en erstatning på 700.000 kroner. HRAF anket saken.
Tause
Ankesaken skulle behandles i lagmannsretten på nyåret. Det blir det imidlertid ikke noe av. Fellesforbundet har nemlig inngått forlik med Anne Grete Spang.
 
- Jeg kan bekrefte at det er inngått et forlik, men vi er enige om at vi ikke vil kommentere bakgrunnen for forliket, eller innholdet i avtalen, sier Anders Skattkjær, 1. nestleder i Fellesforbundet til forbundets hjemmesider.
 
Heller ikke Anne Grethe Spang vil si noe om innholdet i forliksavtalen, men opplyser at det var Fellesforbundet som tok initiativ til forliket.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen