Fra 16 til 18 år i Danmark?

Vin - og brennevinsbransjen i Danmark vil øke aldersgrensen for å kjøpe alkohol fra 16 til 18 år for å redusere ungdomsfylla.

Vin og Spiritus Organisationen Danmark (VSOD) vil også tilby skolene undervisningsmateriell. Sundhedsstyrelsen er skeptisk, skriver Jyllands-Posten (dk).

Går utover skolearbeidet
Alkoholbransjen er bekymret over barn og ungdoms drikkemønster. Bakgrunnen er en undersøkelse som viser at hver tredje mellom 16 og 20 år selv mener at eget alkoholforbruk påvirker prestasjonene på skolen.

- Dette er absolutt noe vi vil til livs. De helt unge bør slett ikke drikke og de litt eldre skal ha kunnskap om hvordan de nyter alkohol på en ansvarlig måte, sier Morten Nielsen, som er styreleder for Vin og Spiritus Organisationen Danmark.

Bransjeorganisasjonen vil derfor ha en høyere aldersgrense for kjøp av alkohol fra 16 til 18 år. Dessuten har VSOD gjennom foreningen Gode Alkoholdninger fått utarbeidet gratis undervisningsmateriell til landets skoler.

Lever av å selge alkohol
Hos Sundhedsstyrelsen er Kit Broholm fra Center for Forebyggelse positiv til VSOD's initiativ, men hun er samtidig skeptisk med hensyn til undervisningsmaterialet.

- Sundhedsstyrelsen har alltid lagt vekt på at opplysningsmateriale til skolene hviler på et entydig sunnhetsfaglig grunnlag. Vi har derfor aldri samarbeidet med bryggeriene om opplysning om alkohol til skolene da bransjens forhold til teamet kan være tvetydig når den lever av å selge alkohol, sier Kit Broholm til Jyllands-Posten.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen