Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i DNVF

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Den Norske Vinkelner Forening.

Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i DNVF

Tirsdag 11.03.03 kl.17.00 på Hotel Continental

Årsmøte 2002 besluttet å endre møtedato for avholdelse av årsmøte. Årsmøtet flyttes nå fast til vårsemesteret. Dette grunnet overgang til ordinært regnskapsår.

Styret i Den Norske Vinkelnerforeningen har gleden av å inviterer til ekstraordinært årsmøte, tidsaspektet beregnes til en -1- time.

Vel møtt!

Agenda
1. Åpning av det ekstraordinære Årsmøtet ved President Remi Madsen
2. Valg av ordstyrer
3. Godkjenning av regnskapet for 2002 og overgang til ordinært regnskapsår
4. Godkjenning av statuttendring for flytting av årsmøte
5. Eventuelt

Påmelding til Henriette Batt:
E-post: henriette@engelstad.no , eller på telefon 90 77 77 93

Forslag til eventuelt må være sendt Henriette Batt innen 01.03.03 .

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen