Kamp mot vindmøller?

Vinforum med Arne Ronold i spissen kjørte sin ankesak for Høyesterett sist uke. Dommen vil falle mot slutten av måneden.

Det var i 2004 at ansv. redaktør Arne Ronold i Vinforum valgte å trykke vinannonser i et magasin beregnet for privatkonsumenter. Målet var å utfordre det norske forbudet mot alkoholreklame. Bakgrunnen var at det svenske mat- og drikketidsskriftet Gourmet etter to rettsaker fikk medhold i at reklameforbudet var i strid med EUs regler om fri flyt av varer og tjenester.

- Dommen i Sverige viser at totalforbud ikke er veien å gå for å sikre den frie flyten, understreker Ronold.

Derfor har det i den senere tid kommet flere såkalte partielle forbud, for eksempel i Frankrike hvor annonsering på nettsteder rettet mot ungdom samt sport- og fritidsaktiviteter ikke er lovlig.

Begrenset optimisme
Men Staten representert ved Sosial- og Helsedepartementet tviholder på et totalforbud som er langt enklere å håndtere enn et partielt forbud. Det er nok årsaken til at de står så steilt imot og bruker så store ressurser på denne saken. Som nå altså har vært helt til topps i rettsystemet.

Men Ronold er ikke sikker på utfallet.
- Vi er begrenset optimistiske, først og fremst siden jusen i dommen fra Lagmannsretten hvor vi tapte, ikke er veldig presis, forklarer han.

Vinforum vant runden før det, i Oslo Tingrett, men da anket Staten, så her kan det naturlig nok gå begge veier.
- Det er blitt en prinsippsak, men hadde vi visst at dette skulle ende i fem års kamp, er det tvilsomt om vi hadde gjort det vi gjorde, sier Ronold.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen