Matfaglig treff i Stavanger 2.-5- mars

For sjette året på rad inviteres hele måltidsbransjen til matfaglig treff i Stavanger, nærmere bestemt 2.-5. mars 2005.

Større og sterkere
Buffet er en av Mat-Norges viktigste møteplasser. Gjennom konferanse, utstilling, Norgescup og kveldsarrangementer vil Buffet legge til rette for kompetanseheving og erfaringsutveksling for alle som direkte eller indirekte påvirker sluttprodukt av mat og drikke. Nytt av året er et samarbeid mellom Buffet, Service Forum og Den Jærske Matkonferanse.

- Hensikten med samarbeidet er å forene krefter for felles sak, sette agenda for faglige og næringspolitiske spørsmål innen måltidsbransjen, samt sikre utveksling av kompetanse og knytte faglige relasjoner gjennom hele verdikjeden for mat og drikke, sier Thorbjørn Olsen, prosjektleder for Buffet. - Vi har de senere årene jobbet aktivt i regionen for å bygge opp en sterk og mangfoldig måltidsarena, og vi føler nå at vi har samlet et sett aktører som forsterker og supplerer hverandre.

Aleksander Opsahl, leder for Service Forum, er veldig positiv til samarbeidet med Buffet og Den Jærske Matkonferanse.
- Vi har jo en del av den samme målgruppen, og vil på denne måten kunne tilby ledere og mellomledere i hotell-, restaurant- og reiselivsbransjen å få et bredt spekter av aktiviteter og arrangementer i løpet av den samme uken. I tillegg ser vi at tema for Buffet og Service Forum til en viss grad supplerer hverandre og vi ønsker derfor å lage en helhetlig konferanse, både mht. innhold og gjennomføring.

Per Kristian Djuvsland, direktør på Jæren Hotel og leder for Den Jærske Matkonferanse presiserer også viktigheten av samarbeidet.
- Målgruppen for Den Jærske Matkonferanse er den lokale måltidsbransje på Jæren, sier Djuvsland. - Vi håper her at vi kan få etablert en møteplass som bidrar til nettverksbygging og faglig utvikling på tvers av næringer lokalt, og som i fremtiden vil bidra til å sette lokal mat fra Jæren på det store nasjonale kartet. Og det er spesielt i denne sammenhengen at vi er glade for å ha fått til et nært samarbeid med Buffet.

Bruk av norsk matkultur i markedsføringen av Norge
Hvordan kan man ha suksess med å markedsføre Norge som reisemål i utlandet ved hjelp av norsk mat? Hvordan kan man markedsføre sin region ved å ha fokus på nettopp regional mat? Og hvordan kan man lykkes i sin bedrift ved å tenke på mat både som et produkt, men også som en opplevelse som selger? Dette er temaer som tas opp på årets konferanse under Buffet '05.
- Årets konferansetema er satt på bakgrunn av tendenser vi har sett den senere tid, sier Eivind Hålien, daglig leder for Fagforum for Mat og Drikke og leder av konferansedelen på Buffet '05. - Vi ser at mange av de større hotellkjedene over tid har rendyrket overnattingsdelen og satt ut, eller nedprioritert serveringsdriften. Er dette en riktig vei å gå, eller har man mistet fokus på et område som betyr mye for gjesteopplevelsen?, spør han og ønsker å få til en debatt rundt dette temaet under årets konferanse.

Blant foredragsholdere som skal forsøke å svare på dette finner vi Per Holte, Direktør Reiseliv i Innovasjon Norge, Randi Kvissel Haugen, Adm. Direktør i Matmerk, Mikael Forselius, Kjøkkensjef ved Rica Nidelven Hotell, Trondheim og den danske forskeren og provokatøren Rolf Jensen.
- Dette er alle aktører som gjennom sine innfallsvinkler vil belyse de ulike problemstillinger vi står overfor, sier Hålien videre. - Vi ønsker å vise bedrifter innen reiselivs- og måltidsnæringen som har hatt suksess ved å satse på matkvalitet, gjerne i samspill med regionale partnere. I tillegg ønsker vi å skape debatt om viktige suksessfaktorer for fremtidens vinnere innen "mat og reiseopplevelse".

Konferansen avsluttes med utdeling av prisen "Årets matformidler". Prisen deles ut til den som gjennom det siste året har bidratt til at oppmerksomheten rundt mat og drikke hos folk flest er styrket. Prisen gis av Gladmat og inneholder et diplom samt et stipend på kr 10.000,-.

Service Forum i 100!
For 15. året på rad stiller nærmere 100 studenter opp for å lage en aktuell og profesjonell konferanse for reiselivsnæringen. "Hvordan oppnå suksess?" er årets konferansetema for Service Forum.
- Vi er klar over at vi her legger listen høyt, men skal man lykkes må man ha noe å strekke seg mot, sier Opsahl og forteller at konferansetema er fastsatt etter tett dialog med næringslivet. Deltema under konferansen vil gå på suksesskriteriene, dvs. hvilke faktorer skal til for å lykkes, eller sagt med andre ord; Hvem har lykkes og hvordan oppnådde de suksess?
- Av foredragsholdere kan vi blant annet nevne Erik Berg som er daglig leder i Berg Jacobsen Gruppen og Per Arne Villadsen, direktør i Berg Hansen reisebyrå.

Et annet sentralt punkt under Service Forum er de sosiale arrangementene. Som tidligere år har konferansen til hensikt å knytte relasjoner både mellom dagens og tidligere års studenter, samt knytte tette bånd mellom Hotellhøgskolen, studentene og næringslivet.
- Her får årets studenter en anledning til å møte og presentere seg overfor næringslivet, dette i tillegg til at tidligere års studenter benytter Service Forum som en møteplass for å treffe tidligere medstudenter, sier Aleksander Opsahl.

Det spesielle med Service Forum er at det kun er studenter som står bak.
- Vi starter med tom konto fra år til år, og hele arrangementet er basert på samarbeid med næringslivet og stor dugnadsånd fra studentenes side. Det er en klar målsetning å få så lite hjelp utenfra som mulig, men samarbeidet med Buffet og Den Jærsk Matkonferanse bidrar til å styrke og profesjonalisere Service Forum og vi ser frem til å gjennomføre disse dagene, sier Aleksander Opsahl.

Den Jærske Matkonferanse
- Hensikten med å arrangere Den Jærske Matkonferanse er å sette jærsk lokalprodusert mat på agendaen, sier Per Kristian Djuvsland, direktør på Jæren Hotell. - Konferansen går av stabelen onsdag 2. mars, og skal bidra til produktutvikling, kompetanseheving, økt salg, økt kjennskap, samt økt bruk av regionens lokale råvarer.

Bakgrunnen for Den Jærske Matkonferansen ligger i erfaringer som ble gjort i forbindelse med prosjektet "Det Jærske Kjøkken" og magasinet "NY:T". Hensikten med dette prosjektet var å løfte frem tradisjonsmat med særpreg fra Jæren samt bidra til å utvikle "moderne jærmat". Som en del av oppsummeringen til dette prosjektet ble det anbefalt å iverksette et forum for moderne jærmat hvor matinteresserte kan møtes for å diskutere råvarer og matkvalitet. Det er dette Den Jærske Matkonferansen har til hensikt å ivareta.

- Vi ønsker å sette fokus på salg, produktutvikling og merkevarebygging, sier Djuvsland, og nevner at konferansen blant annet ser på hva jærske aktører kan lære av den franske kvalitetsmerkingen AOC, hvordan man skal kommunisere den gode merkevaren, samt presentere lokale produsenter som har lykkes med markedstilpasset produktutvikling. - I tillegg blir det spennende å få demonstrert den første nasjonale nettbaserte markedsplassen for økologiske matvarer på konferansen, avslutter Djuvsland.

Større mangfold i Buffet Utstilling
¨- Utstillingsdelen hadde i 2004 et større mangfold av produkter og tjenester rettet mot måltidsnæringen enn tidligere, sier Debb Ims, prosjektleder for Buffet Utstilling. - Vi har hatt en jevn økning av antall deltagere siden vi startet Buffet i 2000, og får tilbakemelding fra utstillerne selv at de er godt fornøyd både med antall besøkende og variasjonen av utstillere.

Hensikten med Buffet Utstilling er å etablere en arena for å knytte nye kontakter, skaffe nye kunder og pleie eksisterende forbindelser. Årets utstilling har spesielt fokus på nasjonale og regionale kvalitetsprodukter som er rettet mot hotell, servering og dagligvare. Et av utstillingskonseptene som i denne sammenhent er sentrale er "Nisjetorget". "Nisjetorget" ble etablert i 2003 og var et samarbeid mellom SND (i dag Innovasjon Norge), Gastronomisk Institutt og småskalaprodusenter. Hensikten med dette samarbeidet var å skape en møteplass for å øke kjennskapen til nisjeprodusenter ute hos sluttbrukerne og at produsentene skulle få direkte tilbakemeldinger på sine produkter.
- Nisjetorget blir i år enda mer sentralt, ettersom Den Jærske Matkonferanse setter nettopp disse temaene opp på agendaen under sin konferanse, sier Eivind Hålien, som også nevner at netthandelsløsningen som blir presentert under Den Jærske Matkonferanse, vil være blant utstillerne. Her vil leverandører og kunder få anledning til selv å teste ut den web-baserte handelsløsningen for økologiske produkter.

Norgescup
- Norgescup for kokk- og servitørlærlinger arrangeres for 18. gang 3.-5. mars 2005 og engasjerer kokker, servitører, restauratører og lærlinger over hele landet, sier Arne Hatløy, leder for Norgescupen. For de som ikke selv har vært på Norgescup kunne man få en smak av nerver og spenning under høstens reality-serie "Bak fasaden" fra Hotel Continental. Hotellet sendte to lag til Stavanger, men det var kun servitørlærlingene kom til finalen.
- Det er hard konkurranse. Bare for kokkene er det ca. 25 lag som i løpet av de to første dagene skal bli til 6 finalelag. Og før det har nærmere 500 kokker kjempet seg gjennom regionskonkurransene, fortsetter Hatløy.

Norgescup er det uoffisielle NM for kokk- og servitørlærlinger. Konkurransen arrangeres i regi av Kokkenes Mesterlaug Rogaland på vegne av Norges Kokkemesteres Landsforening. Vinnerne av Norgescup kvalifiserer til deltakelse i Nordisk konkurranse for kokk- og servitørlærlinger, som i 2005 går av stabelen i Drammen.

Semifinalen tar utgangspunkt i lærlingenes pensum og kokkene skal tilberede en tre retters meny til 6 personer i løpet av tre timer. Servitørene vil også utføre en del pensumoppgaver, samt en større teoridel. I finalen skal det lages en tre retters meny for 12 personer i løpet av fire timer, hvor hovedråvare vil være kjent, mens resten bygger på "mystery basket" prinsippet. I finalen blir det også sett på samarbeidet mellom kokk og servitør.

- På grunn av utviklingen innen matbransjen de senere år ser vi at noen av deltagerne har en tendens til å legge større vekt på utseende enn innhold. Vår oppfordring er derfor - les oppgaven nøye, vært trygg på det dere begir dere ut på og ikke "ta av", sier Thorstein Soma, leder av Norgescup servitør, som også presiserer at lagspillet deltagerne i mellom har en sentral plass i bedømmingen. - Nytt av året er at røykeloven har fått sitt innpass også i Norgescup. Sigar vil derfor tas ut av konkurransen, og erstattes med ost som også er sentral i servitørenes fagfelt, sier Soma.

- Hvis det er en ting vi skulle ønske for fremtiden, så er det å oppleve at en vinner av Norgescup også vinner NM for seniorer. Kanskje har vi noen gode kandidater i år, sier Arne Hatløy og gleder seg til noen dager med "blod, svette og tårer".

Sosialt program
En viktig del av konferansedagene er det sosiale programmet og her er mulighetene mange for å bygge nettverk og pleie eksisterende relasjoner. Stavanger har et bredt utvalg av restauranter og utesteder, og det er et klart ønske at deltagerne skal reise fra Stavanger med mange gode minner etter møte med kolleger fra hele landet. Derfor legges det opp til et variert sosialt program. Det blir "Dine Around" på et utvalg av Stavangers restauranter, lærlingaften og festaften med prisutdeling etter at dommerne under Norgescup har avsagt sin dom. Under Service Forum arrangeres det bankett i regi av studentene på Norsk Hotellhøgskole, og Det Jærske Kjøkken står på menyen under onsdagens Get Together. Mulighetene er med andre ord mange i en av Norges mest spennende matbyer.

Måltidsnæringens møteplass
Gjennom samarbeidet mellom Buffet, Service Forum og Den Jærske Matkonferanse har uke 9 i 2005, nærmere bestemt 2.-5. mars, styrket sin posisjon som en av måltidsnæringens viktigste møteplasser, og aktører fra hele landet ønskes velkommen til gode, matfaglige dager i Stavanger.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen