Matkulturstudent?

Er du interessert i matkultur og har lyst til å fordype deg i temaet, kan du melde deg på studiet som er i regi av Vestnorsk kulturakademi og Universitetet i Bergen.

Studiet skal gi en innføring i matkultur ut fra et kulturhistorisk og kulturteoretisk perspektiv, og se på sammenhengen mellom den europeiske, den skandinaviske og den norske matkulturen. Ved siden av å fokusere på konservering, tillaging og forbruk av  matvarene, legges det i faget også vekt på tanker, forestillinger og holdninger til mat og måltid som vi finner i ulike grupper i samfunnet. Desymbolske og rituelle sidene ved mat- og måltidskultur vil også bli fokusert. 

Undervisningsopplegget er forskingsbasert. Den pedagogiske grunntanken om læring gjennom handling står sentralt. Undervisningen inkluderer dermed også praktiske øvelser innen matkultur. Selv om studiet ikke først og fremst er praktisk innrettet, gir kombinasjonen teori og praksis en dypere forståelse av sammenhengene i lokal og regional matkultur.

Studiet er lagt opp som to 5-vekttals moduler og blir nå gjennomført for fjerde gang. Fra hausten 2002 vil for øvrig modulene inngå som studieemne i bachelorgraden i kulturformidling ved Universitetet i Bergen.

Undervisningen er konsentrert om fem samlinger i høstsemesteret 2002 og fem i vårsemesteret 2003. Den første er 21.-23. august. Hver samling går over 2,5 dager (onsdag-fredag), og omfatter 12-14 undervisningstimer. Hvert halvår blir avsluttet med eksamen (5 vekttal/ 15 studiepoeng).
 
For næmere opplysninger om studiet kontakt: eldbjorg.fossgard@kulturakademi.no eller Vestnorsk kulturakademi Tel. 56 51 32 50/ 56 51 71 70. Søknadsfristen for høstsemesteret gikk ut 1. juli, men det kan jo hende det er restplasser.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen