Nafstad vant anbudsklage mot polet

Vinmonopolets klagenemnd har slått ned på det den mener er Champagne-anbud designet for Moestue Grape Selections. Avgjørelsen er hard for Vinmonopolet som har slitt med beskyldninger om nære forbindelser mellom Christopher Moestue og polets spesifikatører.

Klageren er Nafstad AS ved Halvor Nafstad, som er den importøren i Norge som har det største tilbudet av alle når det gjelder Champagne fra Grand Cru-vinmarker. For å komme til bunns i saken har både han og nemnda fått tilgang til spesialetterforsker Erling Grimstads hemmeligstemplede rapport om eventuell korrupsjon og kameraderi i Vinmonopolets rekker.

"Designet for Moestue"
- Det ene anbudet var klart designet for et Moestue-produkt. Ingen tvil om det. Det andre tilbudet var opprinnelig før det ble gjort om klart designet for et av mine produkter. Så ble det gjort om. Men, selv om dette var for et av mine produkter lot jeg være å sende inn min vin. Det var jo klart at dette var konkurransehemmende og konkurransevridende. Jeg ser at Moestue ikke gjorde det samme med sitt produkt, sier Halvor Nafstad til dn.no.

Grunnløst
- Det er totalt grunnløst å antyde at det har vært noen kontakt mellom oss og spesifikatørene. Jeg vet ikke hva som står i nemdas begrunnelse, og jeg har ikke sett noe fra Vinmonopolet heller. Det blir derfor vanskelig for meg å uttale meg om det hele. men når det gjelder den ene saken så dro jeg til Champagne etter at anbudet var lagt ut for å finne en produsent som kunne tilfredsstille kravene. Det fant jeg. På det andre anbudet kan alle se at det var et anbud for å få inn Nafstads produkt Egly Ouriet, sier Christopher Moestue i Moestue Grape Selections.

Bakgrunnen er at Vinmonopolet 4. november 2004 la ut to tilbudsforespørsler på champagne. Den ene var ref nr 20704 fransk musserende vin med kvalitet AOC Champagne, Vallèe de la Marne, non vintage, non dosage, med en maksimumspris på kr 220,-. Den andre var ref. nr 20726 fransk musserende vin med kvalitet AOC Champagne Grand Cru Ambonnay, non vintage, Blanc de Noirs, med maksimumspris på kroner 450,-.

Enkel match
dn.no Vinguiden har fått tilgang til nemndas rapport. Der heter det:
"Tilbudsforespørselen for sistnevnte referanse inneholdt krav om enkeltvinmark. Den 23. november 2004 ble forespørselen endret ved at kravet om enkeltvinmark ble fjernet. Dette var ikke i overensstemmelse med markeds- og produktplanen hvor det var spesifisert enkeltvinmarks champagne.

Det kom inn tre tilbud på referanse nr 20704. I følge Vinmonopolet tilfredsstilte det ene av disse tilbudene ikke kravene i tilbudsforespørselen, mens ett annet ikke tilfredstilte kravet til sensorisk kvalitet. I følge tilbudsprotokollen var bare det innkjøpte tilbud av tilfredsstillende kvalitet. Det innkjøpte produkt var Champagne Tarlant fra Moestue Grape Selections AS.

Det kom inn tre tilbud også på referanse nr 20726. I denne tilbudsrunden ble to produkter kjøpt inn. Disse var Soutiran Blanc de Noirs fra The Scandinavian Negotiators og Rodez Blanc de Noirs fra Moestue Grape Selections AS.

Innkjøpsbeslutningene ble truffet den 17. januar 2005. I brev av 6. februar 2005 klaget Nafstad AS på innkjøpene i begge tilbudsrundene. Klagen ble oversendt nemnda i forsendelse av 7. juli 2005 fra Vinmonopolet."

Moestuevin nummer to - ble valgt
I den siste forespørselen ble Soutiran valgt som nummer en av polets sensoriske prøvekomite, mens Rodez Blanc de Noirs fra Moestue Grape Selections ble valgt som nummer to. Likevel ble begge kjøpt inn.

I sitt svar til nemnda skriver Halvor Nafstad:
"Etter vårt kjennskap er det bare en champagne fra Grand Cru Ambonnay som tilfredsstiller kravet til enkeltvinmark som fulgte av markeds- og produktplanen, samt den opprinnelige tilbudsforespørselen, og det er Champagne Egly-Ouriets Blanc de Noirs, som selges i Norge av Nafstad AS. Akkurat dette forhold trenger vel ikke ytterligere kommentarer. Det som bør påpekes er imidlertid at Nafstad AS valgte ikke å inngi tilbud på denne tilbudsforespørselen, da det var helt åpenbart kritikkverdig i forhold til hensynet til reell konkurranse, og problemstillingene knyttet til rettede kjøp. Det at Moestue Grape Selections i relasjon til referansenummer 20704 ikke valgte å gjøre som Nafstad AS må vi bare ta til etteretning."

Snevre spesifikasjoner
I nemndas kjennelse heter det videre at:
"Nafstad AS har anført at produktspesifikasjonene i de to aktuelle tilbudsforespørslene er for snevre. Klager anfører at innkjøpsforskriftens § 3-2 må være slik å forstå at potensiell konkurranse ikke er relevant, men at det avgjørende er at det faktisk inngis så mange tilbud at konkurranse oppnås.

Klager anfører at tilbudsforespørselen burde vært utvidet til også å omfatte Grand Cru, for derved å oppnå konkurranse. Nafstad opplyser å være Norges største leverandør av Grand Cru champagner.

Nafstad opplyser at han i løpet av sommeren har solgt flere slike champagner som ligger ned mot, og under, det pristak som Vinmonopolet hadde satt i sin tilbudsforespørsel.

Klager har også anført at Vinmonopolet ikke hadde adgang til å legge ut en tilbudsforespørsel som ikke var i samsvar med markeds- og produktplanen, samt å endre en tilbudsforespørsel under veis."

Nafstad vant frem
Nemda mener at klagen må føre fram.

Det har ikke vært mulig for dn.no å få en kommentar fra Vinmonopolet. Halvor Nafstad sier derimot i en kommentar at bhan ikke tror at dette vil få noe å si for videre forespørsler når det gjelder snevre anbud.
- Det er bare å bruke paragraf 3.3. Det har de tydeligvis ikke turt her. Å omgå paragraf 3.3 ved å gjøre det til et generelt anbud når man vet at det ikke er snakk om mer enn et alternativ tilgjengelig i det norske markedet som det var i det ene tilfellet her er bare ikke riktig, sier Halvor Nafstad.

Strider mot reell konkurranse
Konklusjonen i nemnda er som følger:
"I denne saken finner nemnda for det første at det er i strid med forskriftens krav om reell konkurranse å kjøpe inn to produkter når det bare foreligger tre tilbud.

Videre stiller nemnda spørsmål ved om det i denne saken er foretatt en konkret vurdering av om reell konkurranse er oppnådd. Det pekes i den forbindelse på at opplysninger om antallet produsenter måtte innhentes av Vinmonopolet i ettertid, samt at det på tilbudsforespørselen med ref nr 20704 tilslutt bare forelå ett tilbud som tilfredstilte kravene.

Videre fremstår det for nemnda som at i den grad det er foretatt en konkret vurdering i denne saken, går den ut på å begrense konkurransen. Det vises til vedlegg 4 til Vinmonopolets forsendelse av 17.oktober 2005 til nemnda. Der fremgår at et av hensynene for kun å spesifisere Valle de la Marne, var å begrense tilbudsmengden."

Kilde. Dagens Næringsliv

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen