Røykeloven rammer ulikt

En undersøkelse gjennomført blant medlemmer av Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) viser store forskjeller på hvor omfattende konsekvenser røykeloven har hatt for serveringsbransjens omsetning.

- Som ventet rammer loven et relativt lite antall bedrifter hardt, med det er svært alvorlig for de det gjelder. Det er imidlertid gledelig at det mange ser ut til å klare overgangen bra, og at det er mye optimisme i bransjen, sier administrerende direktør Knut Almquist i RBL.
 
26,6 prosent av serveringsbedriftene som svarer i undersøkelsen opplyser at de har hatt en nedgang i omsetningen på mer enn ti prosent siden innføringen av røykeforbud i 1. juni 2004. For knappe 20 prosent er nedgangen i omsetning under ti prosent, mens 37,9 prosent av bedriftene opplyser at de har uforandret omsetning etter lovendringene. 16 prosent opplyser at de har økt sin omsetning.
 
Til tross for at røykeloven medfører en tøff omstilling for en del serveringsbedrifter, ser mange bedrifter optimistisk på framtiden. 30 prosent venter økt omsetning første halvår sammenliknet med samme periode i fjor, 37 prosent regner med uendret omsetning, mens 33 prosent regner med lavere omsetning.
 
RBL har mottatt rapporter om at selskapsarrangementer er flyttet fra serveringssteder med røykeforbud til hoteller som fortsatt kan tilbyr røykerom. Dette er et forhold organisasjonen vil følge særlig nøye framover. Knapt 40 prosent av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de har mistet selskapsarrangementer, som for eksempel julebord, som følge av røykeforbudet.
 
- Det er for tidlig å si hvor stort omfang dette har for næringen, men det er bekymringsfullt at ting kan tyde på Røykeloven har en konkurransevridende effekt i serveringsnæringen. I tillegg er det uheldig at arrangementer flyttes fra serveringssteder til lokaler som grendehus, klubbhus med videre, hvor skjenking av alkohol skjer utenfor kontrollerte former og hvor det derfor også røykes, sier Knut Almquist.
 
Samlet antall konkurser i hotell- og restaurantnæringen i Norge var i fjor 6 prosent lavere enn året før. Antall konkurser steg imidlertid mot slutten av året.
 
- Det er fortsatt for tidlig å si hvor mange som må gi opp driften som følge av røykeloven. For de relativt få som får betydelig omsetningssvikt som følge av loven, er situasjonen alvorlig, og vi kan nok komme til å se en del konkurser også i første halvår. Vi tror det først vil være mulig å vurdere konsekvensene av lovendringen fullt ut etter ett til to år med den nye røykeloven, sier Knut Almquist.
 
En tredel av bedriftene opplyser at de har redusert bemanningen etter at lovendringene trådte i kraft. For det store flertallet av disse er bemanningsreduksjonen på mindre enn tre årsverk.
 
Fra undersøkelsen:
● 51,4 prosent av bedriftene har hatt inspeksjon fra kommunen av praktiseringen av loven.
● 16 prosent har registrert en økt pågang etter cateringleveranser etter lovendringen.
● 36,7 prosent av bedriftene har iverksatt tiltak for å møte lovendringene, for eksempel i form av utvidet uteservering, tak over uteserveringen, telt eller lignende.
● 409 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 34,1 av de utsendte. Undersøkelsen er gjennomført elektronisk i januar, blant RBLs medlemsbedrifter med serveringstilbud i en eller annen form
 
Kilde: NTB

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen