Serveringssteder risikerer saftige bøter

Serveringssteder risikerer saftige bøter

1. januar trer loven som skal hindre svart arbeid og sosial dumping i kraft. Steder som ikke er forberedt risikerer bøter på opptil 17.000 kroner.

Den nye loven stiller krav til systemer for vaktlister og personalplanlegging. Dette som et ledd i arbeidet for å gjøre det vanskelige for arbeidsgivere å benytte seg av svart arbeid og sosial dumping.

– Det nye lovverket betyr i praksis at alle serveringssteder må ha et system med oversikt over alle ansatte, da skal kunne dokumentere hvem som gjort endringer i vaktplanen og de skal til enhver tid kunne fremvise gyldig legitimasjon på alle ansatte. Noe langt fra alle kan, sier administrerende direktør Christian Brøndum i Planday i en pressemelding.

Han sier erfaring tilsier at hundrevis av serveringssteder i dag håndterer sine vaktlister via hjemmesnekrede systemer.

– Den nye loven stiller balnt annet krav til føring av personallister betyr dessverre for mange at de må legge om hele systemet. Noe som kan være vanskelig dersom dette ikke er tatt hensyn til allerede i utviklingen. Gjøres ikke dette risikerer de bøter på opptil 17 000 kroner, sier han.

Serveringssteder som ikke oppfyller myndighetenes krav risikerer bøter. Ved førstegangsovertredelse gis en bot på 8.200 kroner, og en bot på 17.200 kroner følger ved gjentatt overtredelse innen 12 måneder.

– Dette er bøter som for mange av landets små serveringssteder svir kraftig. Mitt råd er derfor å være forberedt, sier Brøndum.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen