Sole Hotel legges ut for salg

Som ledd i gjennomføringen av et generasjonsskifte, velger familien Laeskogen nå å legge ut Sole Hotel i Krødsherad for salg. Det er besluttet å konsolidere virksomheten og fokusere på kjernevirksomheten.

Familien Laeskogen eier også Sundvolden Hotel og Tyriheim Konferansesenter. Sundvolden Hotel er større enn Sole, og har de siste årene foretatt utvidelser og investert betydelige beløp.

Det er Tord Moe Laskogen som står for driften av Sundvolden og Tyriheim. Han ønsker fremover å prioritere og sette fokus på drift og utvikling i Sundvolden, og ser det som tilstrekkelig å være aktiv eier av ett hotell.

Sole Hotel ble i 1985 kjøpt av Bjørg og Arne B. Laeskogen. Den gamle doktorgården i Krødsherad var da eiet og drevet som hotel av Olaug og Odd Rosen fra 1966.

Driften av Sole Hotel ble leiet bort i 11 år. De siste tre årene har Marianne Frønsdal og Henrik Scott Forsberg vært vertskap og stått for driften av hotellet. De har med faglig dyktighet tatt vare på eiendommen og videreutviklet Sole Hotel.

Sole Hotel ligger på Noresund, med en lang strandlinje mot Krødern. Hotellet ligger i vakre omgivelser, på en 20 mål parkmessig opparbeidet tomt, med gode utvidelsesmuligheter.

Foruten kurs og konferanser, har Sole Hotel et stort potensiale i seg mot ferie og fritidsmarkedet. Hotellet ligger nær skiheisene og golfanlegget på Norefjell. Området inngår i begrepet "Kunstnerdalen". Sole Hotel er medlem i Norske Konferansesentre AS.

Sole Hotel har 76 værelser og 136 senger.

Det er ønske om å selge hotellet til en eier som ønsker å videreutvikle stedet. Det vil være til det beste for regionen og for de ansatte ved bedriften.

Prisantyding av megler: 36-42 millioner kroner.

www.sundvolden.no

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen