Solvakter i Trondheim

I Trondheim er det mange restauranter som baserer virksomheten sin på solvakter. Det er servitører som får jobbe hvis det er fint vær. LO er skeptiske.

På Solsiden senter ligger restaurantene tett. De fleste av dem opererer med solvakter. Er værmeldingen bra blir servitørene oppringt og tilbudt jobb. LO mener at denne praksisen faller utenfor arbeidsmiljøloven.
 
- Marginene i restaurantbransjen er så små at jeg mener vi kan si at uten innsatsen til solvaktene ville det ikke vært noen Solsiden, slik vi ser den i dag, sier Tanja Holmen på Primo til adressa.no.
 
Utbredt
- Det blir galt å utnytte desperasjonen til folk som er ivrige etter sommerjobb på denne måten. Vaktlister skal gjøres kjent i god tid i forveien. Det nytter ikke å gi beskjed en dag i forveien eller samme dag, om at man får jobbe. Et slikt system har ikke hjemmel i arbeidsmiljøloven, sier ungdomssekretær Jan Thore Martinsen i LO Sør-Trøndelag.
 
Ny kontrakt
- Dersom en slik ordning skulle fulgt loven måtte partene skrevet ny kontrakt for hver arbeidsdag de blir enige om at arbeidstaker skal få jobbe, sier Martinsen.
 
Ingen annen løsning
- Vi gjør så godt vi kan og forsøker å ha færrest mulig på tilkalling og flest mulig fast. Og vi har ingen rene solvakter. Alle har noen faste vakter. Tilkallingen tilsvarer omtrent to tredjedeler av vaktlisten deres, sier Tanja Holmen.
Respekt
- Jeg har stor respekt for LOs arbeid og kunne tenke meg å høre hva de mener vi kunne gjort i stedet, sier Holmen.
 
- Dette handler om å planlegge drift og virksomhet. Restauranter som har vært i drift i noen år bør kunne beregne omsetning, og ansette deretter. Jeg råder dem til å bruke ordinære vaktplaner. Det kan oppstå et par dager hvor de har for mange på jobb, men det får de bare finne seg i, svarer Martinsen.

I juli står servitør Hannah Svedlund oppført med 11 solvakter av totalt 19 vakter på restauranten Primo. For det meste av måneden vet hun altså ikke om hun skal jobbe før arbeidsgiver har sett værmeldingen dagen i forveien.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen