Thon tenker miljø

Det er ikke bare Petter Stordalen og Choice som tenker på miljøet. Nå skal alle Thon-hoteller Miljøfyrtårn-sertifiseres.

Dette skal skje innen utgangen av 2008.   
 
Fra noen til alle
Fra før av er flere hoteller i kjeden sertifisert, men nå skal altså alle inn under ordningen.
 
- Thon Hotels er en av Norges største hotellkjeder og vi har et ansvar for å bidra til et bedre miljø. Vi har rundt 2 millioner gjestedøgn i løpet av et år og ved å legge til rette for miljøvennlig forbruk, redusere avfallsmengder og spare energi gjør vi en betydelig miljøinnsats, sier Morten Thorvaldsen, administrerende direktør i Thon Hotels.
 
Konkrete tiltak
Når et hotell Miljøfyrtårn-sertifiseres innebærer det mange konkrete miljøtiltak. Hotellet skal redusere avfall og ha miljøvennlig avfallshåndtering. Det skal ha innkjøpsfokus på miljøvennlige produkter, fokus på tiltak for bedre arbeidsmiljø og ha økologisk mat.
 
Energisparing
I tillegg til dette har Olav Thon Gruppen, som Thon Hotels er en del av, satt i gang et energisparingsprosjekt i regi av Enova. Dette har hittil resultert i en årlig besparelse på 26,4 GWh. Dette tilsvarer en kostnadsbesparelse på over 20 millioner kroner, skriver selskapet i en melding.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen