Til siste puff

Verdens Helseorganisasjon, hvor vår egen Gro er butikksjef, mener sigarer er like dødelig som sigaretter. Men hvor sant er det når tall fra en omfattende amerikansk sigarundersøkelse faktisk viser at dødsrisikoen er mindre blant sigarrøykere, at 80 prosent av sigarrøykerne aldri inhalerer og 90 prosent røyker én sigar eller mindre pr. dag?

-Skriften på veggen er klar, tiden er nå kommet for å ta i bruk den samme kontrollen for sigarer og pipe, som for sigaretter, skrev Verdens Helseorganisasjon WHO da de offentliggjorde undersøkelsen i april i fjor, gjennomført av International Agency For Research On Cancer (IARC). IARC blir av WHO omtalt som en "vidt respektert, uavhengig forskningsinstitusjon i WHO-systemet". "Sigarer og pipe, lenge promotert av tobakksindustrien som et statussymbol og den glamorøse kusinen til de enkle sigarettene, er like dødelige - de forårsaker kreft og dreper på samme måte som sigaretter gjør", hevdet WHO, og mente dette var en klar melding til sigarrøykende kjendiser, som har promotert sigarer ved å opptre i magasiner og på TV. Ikke alle er enige i disse konklusjonene: -90 prosent regulære sigarrøykere røyker én eller mindre enn sigar pr. dag. De fleste røyker langt mindre, skriver Marvin Shanken, publisher og sjefredaktør av sigarmagasinet Cigar Aficionado. Ifølge en måling foretatt av Shankens nyhetsbrev "Weekly Wrapper" er det bare tre prosent som røyker tre eller flere sigarer pr. dag.Det er ikke noe som bare gjelder USA: -Jeg vil tro at snittet blant våre medlemmer ligger på 1 til 2 sigarer i uken uten inhalering, sier formann i Det Norske Cigarselskap, Ole Gunnar Hauso, en av de som har kjempet mest mot antisigarkampanjene fra Statens Tobakksskaderåd.Hva er skriften Undersøkelsen ble gjennomført i tre europeiske land. Ifølge IARC var sigarrøykere ni ganger mer utsatt for å få lungekreft enn ikke-røykere. Dette er i tråd med en undersøkelse gjennomført av Det amerikanske helsedepartementet, som har funnet ut at 34 prosent flere som jevnlig røyker sigarer dør av lungekreft enn de som ikke røyker. Men hva forteller dette oss egentlig? At risikoen for kreft blant folk som overhodet ikke røyker eller bruker andre stimuli er høyere enn de som røyker uansett volum, burde være innlysende. På samme måte som de som drikker jevnlig er mer utsatt for leverskader, enn som de overhodet ikke drikker noe. Men når WHO hevder at sigarer er like dødelig som sigaretter, så er det en sannhet med modifikasjoner, for i undersøkelsen står det at "de fleste studier viser imidlertid at risikoen for kreft blant sigarrøykere er lavere enn blant sigarettrøykere." At risikoen for lungekreft for vanlige sigarettrøykere er 5,5 ganger høyere enn for de som røyker mindre enn fem sigarer om dagen, mener WHO skyldes at volumet er langt lavere blant sigarrøykere enn vanlige sigarettrøykere, men i forhold til hva tobakken er sammensatt av, står de fast på at sigar og piperøyking er like farlig som sigaretter. Tallene i WHO-undersøkelsen refererer til en annen forskningsrapport i regi av Det Nasjonale Kreftforskningsinstituttet i USA, gjennomført fra 1971 til 1995 med et utvalg på 18.000 menn, hvor de spurte ble inndelt i tre grupper de som røykte mindre enn fem sigarer pr. dag, fem til 10 pr. dag og mer enn 10 pr. dag. Her konkluderes det med at sigarrøykere er dobbelt så mye utsatt for kreft i munnen, halsen og lungene som ikke-røykere og har 27 prosent mer sjanse for å pådra seg hjertesvikt. Men hvordan målte forskerne helserisikoen til de som røykte to sigarer i uken versus de som røyker 4 pr. dag? De gjorde det ikke. Det betyr at alle som røyker mindre enn fem sigarer om dagen sidestilles med hele spekteret av alle andre sigarrøykerne - enten det er de som nyter en sigar ved høytider, fem til 10 i året, fra én til to i uken osv. For hvem i himmelens navn røyker fem eller flere sigarer pr. dag? Det tilsvarer nemlig seks kasser sigarer i måneden. Å skyte spurv med kanoner Dermed er undersøkelsene helt verdiløse når det gjelder å vurdere helsefaren for de som røyker så lite som to til tre sigarer i uken, hvor altså langt de fleste seriøse sigarrøykerne (premium cigars, ikke inhalering) befinner seg. Skulle vi følge logikken i WHO-undersøkelsen er risikoen for alvorlige helseskader som en følge av sigarrøyking minimal med et så lite forbruk. Hvorfor ingen av undersøkelsene har tatt hensyn til en så avgjørende faktor, blir rene spekulasjoner. Noe av forklaringen kan muligens ligge i at metoden for undersøkelsen, som er blitt en standardreferanse, ble utviklet på 60-tallet, da mange flere røykte mye mer og inhalerte. Der er derfor kanskje ikke så rart at Dr. Carlos Iribarren, forfatteren av rapporten, medgir at "funnene ikke må generaliseres til å gjelde de som røyker sjelden". Og dette blir, utrolig nok, bekreftet av helsemyndighetenes egne rapporter. I den foreløpig siste store sigarundersøkelsen, også den gjennomført av Det Nasjonale Kreftforskningsinstituttet i USA, viser at den generelle dødsraten for sigarrøykere som røyker fra en til to sigarer pr. dag (altså langt over gjennomsnittet) er mindre enn blant ikke-røykere. Konkret var forholdet 11 mot 13 prosent. Røyk mer - lev bedre Noen avgjørende og definitive funn vedrørende helsefare for den største gruppen av seriøse sigarrøykere, finnes det altså ikke. Dermed kan man altså ikke med sikkerhet fastslå hvor utsatt denne gruppen er, men anta at sannsynligheten for å pådra seg alvorlige helseskader er noe mellom liten og minimal. - Vi ønsker all forskning omkring helse og sigarer velkommen. Jo mer vi vet desto bedre. Det som bekymrer meg er hvordan anti-røykeorganisasjoner manipulerer resultatene for å demonisere sigarrøykere og hele industrien, skriver Marvin Shanken. I et slikt perspektiv er det flere som mener at det vil være relevant å sammenligne farene med moderat sigarrøyking med inntak av for eksempel salt, sukker, smør og andre stoffer vi ikke skal ha for mye av. - Jeg er overbevist om at helsefarene ved moderat sigarrøyking vil stå seg svært godt sammenlignet med farene for bruk av for mye salt, sier Hauso, som samtidig fyrer av denne brannfakkelen: - Fordi sigarrøyking tvinger folk til å ta det med ro og virkelig stresse ned, vil jeg hevde at én sigar pr. dag er bedre enn to til tre pr. uke, eller for å omskrive et velkjent slagord: "a cigar a day keeps the doctor away". Kilder: -Cigar and Pipe Smoking and Lung Cancer Risk: a Multicenter Study From Europe, International Agency for Research on Cancer, WHO, Lyon, 1999 -Pressemelding, WHO, Geneve, 1999 -Office of the U.S. Surgeon General, USA, I The New England Journal of Medicine, USA, 1999 -Cigars - Health Effects and Trends, National Institutes of Health, National Cancer Institute, Monograph nr. 9, USA, 1998 -Div. "Weekly Wrapper" og artikler fra Cigar Aficionado, USA, 1998 og 1999 (www.cigaraficionado.com) Tekst: Esben Hoff som er medforfatter av Sigarguiden, Norges første sigarbok, og har gitt ut koke- og sigarboken Crossover sammen med Nils-Erik Egeberg. Styremedlem i og blant grunnleggerne av Det norske Cigarselskap. Røyker helst en Ramon Allones Gigantes.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen