Vekst og overskudd for Hansa

Hansa Borgs regnskapstall for 2006 forteller om en solid vekst i både inntjening og volum.

Tallene understreker dermed den gode utviklingen. For veksten fra 2005 fortsetter med uforminsket styrke.

Av driftsinntekter på drøye en milliard kroner endte fjorårets resultat før skatt på 42 millioner kroner.

Resultat før skatt økte med 27,7 prosent. Netto omsetning økte med 9,3 prosent.

Fremgang
Justert for engangsinntekter fra 2005, viser det underliggende resultatet en fremgang på godt over 50 prosent, skriver selskapet i en pressemelding.

- 2006 var et positivt år for bransjen generelt. At Hansa sto for 94 prosent av hele bryggeribransjens samlede vekst i antall solgte liter øl, og viser at vi er vekstmotoren i det markedet, sier administrerende direktør Lars A.Midtgaard.

Økte markedsandeler
Hansa var også det bryggeriet som økte sin markedsandel mest i fjor. Bryggeriet sto for 28,8 prosent av all ølproduksjon i Norge. Det er en markedsandel som aldri har vært større.

- Vi har lagt noen utfordrende år bak oss, med store omstruktureringer og omstillinger internt i selskapet. At vi har hatt en urokkelig tro på at disse til syvende sist var både riktige og viktige får vi igjen for nå. Jeg er optimistisk med tanke på at vi stadig rykker nærmere vårt markedsandelsmål på 40 prosent, sier Lars A. Midtgaard.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen