11 nye polutsalg

Her er oversikten over Vinmonopolets nye butikker i 2011.

Vinmonopolet ønsker å åpne elleve butikker i 2011 forutsatt at selskapet finner egnede lokaler i den enkelte kommune, skriver Vinmonopolet i en pressemelding.

De nye butikkene kommer i:
• Oslo
• Stor-Elvdal i Hedmark
• Øyer i Oppland
• Ål i Buskerud
• Nore og Uvdal i Buskerud
• Sande i Vestfold
• Stavern i Larvik i Vestfold
• Gjerstad i Aust-Agder
• Gjesdal i Rogaland
• Austevoll i Hordaland
• Skånland i Troms

- Vi får en god miks av store og små butikker neste år. De fleste kommer i små distriktskommuner, men felles for alle nyetableringene er at de har et solid markedsgrunnlag, sier adm. dir. Kai G. Henriksen.

Etablering av butikker i nye kommuner er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning på landsbasis og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:
- Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
- Etablerte handelsmønstre i eller omkring kommunen
- Nærhet til en eksisterende Vinmonopolbutikk
- At nyetableringen dekker sine egne kostnader

Flere av etableringene er lagt til ganske små kommuner med rundt 2.500 innbyggere, som Skånland i Troms, Stor-Elvdal i Hedmark, Nore og Uvdal i Buskerud og Gjerstad i Aust-Agder. Felles for disse er status som handlesentrum og nærhet til hovedfartsåre.

Samtidig har andre distriktskommuner, som Ål, Øyer og Austevoll, betydelig hytteturisme og vekst i befolkning og handel, utdyper Henriksen.

Steder som Sande i Vestfold, Gjesdal i Rogaland og Stavern i Larvik er gode eksempler på bynære steder som har solid vekst i handel og innbyggertall, en utvikling som er ventet å fortsette i årene fremover, skriver Vinmonopolet.

Ved utgangen av 2011 vil Vinmonopolet ha 273 butikker. Med dette bor 87 prosent av befolkningen i kommuner med eget Vinmonopol mens 95 prosent av befolkningen bor nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen