46 drar for mer bærekraftig og helseriktig mat i samfunnet

Et unikt, nordisk nettverk innen storkjøkken og catering er satt i gang i høst. Målet er å øke omfanget av bærekraftig og helseriktig mat i storkjøkken, og å vise at matservise-sektoren i de nordiske land er en viktig arena for sunnere matvaner.

Nettverket skal bidra til at nordiske storkjøkken og cateringvirksomheter skal ligge i forkant av den kommende utviklingen i Europa.

Aldri før har det vært samlet så mange aktører innen storkjøkken/catering i Norden, som skal dra i samme retning. 46 nordiske bedrifter og institutter deltar i nettverket. De representerer ulike bransjer, ulik størrelse og med ulike behov.

Store og små
Noen av deltakerne er større internasjonale konsern, slik som Lufthansa SkyChefs, Ikea og Scandic hotell, mens andre deltakere er produksjonsbedrifter, som for eksempel svenske Magnihill og norske BAMA. Fra Norge deltar også to av landets største sykehus; St. Olavs hospital og Ullevål universitetssykehus. Sammen med bedriftene bidrar offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i de nordiske landene.

En viktig møteplass
Først og fremst skal nettverket være en viktig møteplass for deltakerne. Det vil bli lagt vekt på utveksling av kunnskap, erfaringer og kompetanse mellom deltakerne gjennom workshops, seminarer og nettsider. Nettverket skal pågå i tre år, og de 46 deltakerne møttes for første gang i høst. Seniorkonsulent Åshild Longva ved Matforsk er prosjektleder for nettverket, som er kalt HealthCat. Nettverket finansieres av Nordisk InnovationsCenter.

Skal styrke industrien
Det er gjennomført en rekke prosjekter i de nordiske land innen økologisk og helseriktig mat i årenes løp. Gjennom nettverket blir det viktig å dele erfaringene med andre, slik at andre kan dra nytte av dette i sin satsing. Offentlige virksomheter har gjennomført en rekke prosjekter innen bærekraftig og helseriktig mat. Dette er informasjon som vil være til nytte for private foretak. Det offentlige vil gjennom nettverket dele sine kunnskaper med bedrifter, og dermed bidra til verdiskaping i industrien.

Søker internasjonal anerkjennelse
En viktig målsetting med nettverket er å bidra til at matservice-sektoren i de nordiske land er konkurransedyktig. Å kunne være konkurransedyktig innen kvalitet, helse, sporbarhet og bærekraftighet er viktig i en situasjon der konkurranse på pris er blitt mer begrenset. Videre ønsker man å utvikle Norden som en ledende region i Europa innen matservice-sektoren, hvor prosjektet vil kunne generere deltakelse i større internasjonale prosjekter, med perspektiv på forskning og innovasjon.

Deltakerne:

Fra Norge:
• Matforsk
• Norsøk
• SIFO
• Debio
• Ullevål universitetssykehus
• BAMA
• Norgesgruppen
• Helios
• Sunt & Godt
• Ullandhaug økologiske gård
• St. Olavs hospital
• Gilde
• Alternativ Mat
• Oikos

Fra Danmark:
• Danmarks Tekniske Universitet
• Danmarks Førdevareforskning
• Suhr's University College
• Økonomaforeningen
• Medirest
• LSG Skychefs
• Økologisk størkøkkenrådgivning
• Hørkram & Schulz Food Service
• Agrova Food
• Dansk catering
• Central Catering Kitchen Production Unit

Fra Sverige:
• Ekocentrum
• Göteborg Universitet
• RK Skaleri
• Hilton og Scandic Hotell
• Sodexho
• Magnihill
• Ikea
• SIS Miljömerkning

Fra Finland:
• University of Finland
• Finnish Organic Catering Center
• MTT Agrifood Research Environmental Res
• Finfood Luomu
• Palima
• Kirkon paikkojen leirikekukset
• Peltolan Juustola
• Javan Luomu Oy
• Ravioli
• Haaga Polytechnic
• Kesko Oy
• Kauniaisten kaupunki

Fra Island:
• Vottunrstofan Tun

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen