Bra tall i 2006

Hotell- og restaurantnæringen hadde et bra år i 2006. Driftsinntektene økte med ni prosent fra 2005.

Driftsinntektene var på nesten 49 milliarder kroner.
 
Det er tall fra Statistisk Sentralbyrås strukturstatistikk som viser dette.
 
Omsetningen i næringen var på 48,7 milliarder kroner i 2006. Driftsresultatet var på nesten 2,8 milliarder kroner, noe som gir en driftsmargin på 5,7 prosent. Også sysselsettingen i næringen økte. Det var i alt 84 619 sysselsatte i gjennomsnitt i løpet av året.
 
Fortsatt vekst
Landets 1 359 hoteller fikk et oppsving i 2005 etter noen dårlige år, og veksten fortsatte i 2006. Næringen økte driftsinntektene med over 1,4 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 9,3 prosent fra 2005.
 
Det er også fortsatt vekst i lønnsomheten. I 2006 hadde hotellnæringen et samlet driftsresultat på over 600 millioner kroner, noe som gir en driftsmargin på 3,7 prosent. I 2005 var driftsmarginen 2,4 prosent.
 
Lønnsomme restauranter
Restaurantene er den største undergruppen i hotell- og restaurantvirksomheten med 6 185 bedrifter. For denne gruppen økte driftsinntektene med 1,5 milliarder kroner fra 2005. Det tilsvarer en vekst på 7,2 prosent. Lønnsomheten i næringen fikk også et oppsving i 2006.
 
Driftsmarginen endte på 5,5 prosent i 2006. Sysselsettingen økte med 1,2 prosent, mens verdiskapningen økte med nesten 10 prosent.
 
Mest i byene
SSBs tall for de seks største bykommunene i landet, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø, viser at bedriftene i disse kommunene omsatte til sammen for nesten 20 milliarder kroner. De sto dermed for over 40 prosent av all omsetning i hotell- og restaurantnæringen.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen