Dømt for ulovlig innleie

Gulating Lagmannsrett har dømt Mood Restauranter AS for brudd på arbeidsmiljøloven.

Bartender Jay A. Tucker fikk dermed medhold etter å ha tapt i første rettsinstans.
 
Ankesaken dreier seg om bruk av vikarer og deres ansettelsesforhold og bruk av midlertidige innleieavtaler for å dekke et fast bemanningsbehov.
 
Gulating Lagmannsrett sier at et vikariat må være konkret begrenset i en eller annen form.
 
Midlertidig
I juli 2005 inngikk Tucker en midlertidig arbeidsavtale med Banco Restauranter AS, som var Mood Restauranters daværende navn. Han ble ansatt i stilling som bartender/servitør 94 timer per måned, men kunne i følge avtalen arbeide ekstra etter avtale med arbeidsgiver.
 
Så ble det inngått en ny avtale. Vilkårene var de samme. Etter dette fikk Tucker en ny midlertidig ansettelse, men nå i et selskap med navn Bartenderutleie AS.
 
Ulovlig innleid
Da bartenderen påpekte at han var ulovlig innleid, ble det avholdt forhandlingsmøter i juni 2006. Partene ble enige om at arbeidsgiveren skulle oversende et forslag til ansettelseskontrakt. To dager senere fikk Tucker oversendt forslaget - med en ukes svarfrist.
 
Ett av punktene i forslaget til arbeidsavtale inneholdt en klausul om at Tucker ikke skulle kunne arbeide i potensielt konkurrerende virksomheter til Mood Restauranter uten samtykke fra arbeidsgiver.
 
Tucker ønsket dette punktet endret, men det aksepterte ikke arbeidsgiver.
 
Tucker reiste sak i juli 2006 med krav om fast ansettelse samt erstatning. Senere ble påstanden endret til kun å gjelde krav om erstatning.
 
Vikar?
Gulating Lagmannsrett mener at det ikke fremgikk noe konkret, verken av arbeidsavtalene eller på annen måte, hvem det ble vikariert for eller om Jay Tucker i det hele var ansatt i et vikariat.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Slovenske viner fortjener din oppmerksomhet

Vinlandet Slovenia er i stor utvikling med en rekke unge entusiastiske vinmakere som har stor vilje og ikke minst evne til lykkes på det internasjonale vinmarkedet. Særlig positivt er det at de prioriterer mange av sine lokale druer, hvilket gjør slovenske viner mer unike. Les hele saken

Til toppen