Endringer i Moestue

Moestue Grape Selections reorganiserer og styrker samtidig det nordiske samarbeidet.

I forbindelse med omorganiseringen etableres Moestue Gruppen med følgende firmaer.
 
Moestue Grape Selections AS i Norge, som er eid 100 prosent av Moestue Gruppen.
 
Podium Wines AS i Norge, også dette selskapet er eid 100 prosent av Moestue Gruppen.
 
Moestue Grape Selections AB i Sverige, eid 50 prosent av Moestue Gruppen og 50 prosent av aktive lokale partnere i firmaet.
 
Moestue Grape Selections Ltd AB i Finland, eid 50 prosentav av Moestue Gruppen og 50 prosent av aktive lokale partnere i firmaet.
 
Bedre plattform
Med en slik reorganisering mener Moestue Grape Selections at selskapet skal kunne tilby partnerne en helhetlig nordisk plattform for import, salg, markedsføring av vin, brennevin og øl i Norge, Sverige og Finland.
 
Selskapet mener at en nordisk plattform vil gi mange fordeler på tvers av landegrensene, samtidig som behovene i hvert enkelt land gis den nødvendige tilpasningen i forholdet til de lokale markedene.
 
Tilpasninger
Moestue Gruppen vil fortsette å bruke VSD Logistics som samarbeidspartner i forhold til logistikktjenester.
 
Implementeringen av ny struktur og nye løsninger vil skje ved hjelp av følgende tilpasninger:
 
I Norge blir Inge Hilland ny administrerende direktør for Moestue Gruppen og for Moestue Grape Selections.
 
Blir partner
Hilland blir samtidig partner i Moestue Gruppen. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør og partner i Podium Wines AS og har tidligere vært General Manager for Diageo i Norden.
 
Christopher Moestue blir direktør for produkter og produktutvikling i Moestue Grape Selection og for Moestue Gruppens øvrige selskaper.
 
Veslemøy Hvidsten blir salgssjef, med ansvar for horeca i Moestue Grape Selections og Podium Wines.
 
Per Mæleng blir kommunikasjonsdirektør i Moestue Grape Selections og vil samtidig bistå Moestue Gruppens øvrige selskaper innenfor dette virksomhetsområdet.
 
Innlemmes
Podium Wines, som tidligere var eid av Hilland (50 prosent) og Moestue Grape Selections (50 prosent), innlemmes i Moestue Gruppen.
 
Victoria Brandvold etterfølger Hilland som daglig leder av firmaet.
 
Camilla Schjølset er ansatt i salgsavdelingen for å styrke Podium Wines sin posisjon i horecamarkedet.
 
Thomas Stabenfeldt er ansatt som produktsjef i Podium Wines og vil begynne 16. juli.
 
Fusjon
I Sverige fusjonerer Moestue Grape Selections AB med Fine Wine Sweden AB for ytterligere å styrke posisjonen i det svenske markedet.
 
Firmaet skal hete Moestue Grape Selections AB. Fusjonen vil tilføre selskapet nødvendig ekspertise og kontaktnett.
 
Joakim Karlsson, som kommer fra stillingen som administrerende direktør i Fine Wine Sweden AB, blir administrerende direktør for Moestue Grape Selections AB. Karlsson blir partner i Sverige sammen med sin partner i Finland, Niclas Karlsson.
 
Sommelier
Joel Bergström er ansatt for å styrke posisjonen i HORECA. Bergström har bakgrunn som foreleser, skribent og sommelier.
 
I Finland øker Moestue Gruppen eierandelen i Fine Wine Finland Ltd AB til 50 prosent. Firmaet vil skifte navn til Moestue Grape Selections Ltd AB.
 
Niclas Karlsson fortsetter som administrerende direktør og partner i Finland. Joakim Karlsson, administrerende direktør i Moestue Grape Selections i Sverige, er også partner i Finland.
 
Jonas Sahlberg er salgssjef mot Horeca.
 
Den nye organiseringen i Moestue Gruppen er virksom fra i dag.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen