Fellesforbundet tapte tipssaken

Theatercafeen har rett til å styre fordelingen av tips. Det er klart etter at Fellesforbundet tapte ankesaken i lagmannsretten.

Førstesekretær Eli Ljunggren i Fellesforbundet synes dommen er oppsiktsvekkende.
 
Saken har gått i Borgarting Lagmannsrett og var anket  fra Oslo Tingrett. Forbundet tapte også i Tingretten.
 
Styringsrett
- Dommen er oppsiktsvekkende og innebærer at arbeidsgiver nå har fått styringsretten over tips som servitørene får, og at de dermed kan fordele denne slik de selv vil.
 
Går gjennom dommen
- Vi vil nå sette oss ned sammen med LOs juridiske avdeling for å gå gjennom dommen før vi kommenterer den nærmere, sier Ljunggren til Fellesforbundets hjemmeside.
 
Innenfor styringsretten
I dommen heter det blant annet at retten har kommet til at pålegget som ledelsen ved Theatercafeen kom med om fordeling av tips ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett.
 
Anken har derfor vært forgjeves og forbundet må derfor dekke saksomkostningene.
 
Uheldig
Samtidig som retten slår fast at ordningen ligger innenfor hva arbeidsgiver kan styre kommer det også frem at retten ser på systemet som uheldig.
 
Dårlige forhold
I domspapirene står det at tipsordingen slik den er praktisert ved Theatrercafeen ikke virker samarbeidsfremmende. Tipsordningen synes nettopp å være et system som bidrar til å opprettholde en uheldig struktur, heter det.
 
Det har lenge vært kjent at samarbeidsforholdene ved Theatercafeen er svært dårlige.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen