Harald Arnkværn fratrer som styreleder i Vinmonopolet

I et møte med statsråd Sylvia Brustad, i Helse- og omsorgsdepartementet, meddelte Harald Arnkværn at han fratrer som styreleder i Vinmonopolet med umiddelbar virkning. Adm. direktør Knut Grøholt beklager dette.

Arnkværn overleverte følgende redegjørelse til Helse- og omsorgsdepartementet torsdag 27. oktober 2005:
Datatilsynets politianmeldelse av Vinmonopolet knyttet til brudd på personopplysningsloven må ses på bakgrunn av Vinmonopolets samlede behandling av forhold omkring uønsket påvirkning av Vinmonopolets ansatte, hvor det dessverre er avdekket tilfelle av brudd på Vinmonopolets arbeidsreglement.

I forbindelse med granskingen vinteren/våren 2005, ble det som følge av konkrete forhold besluttet at advokat Erling Grimstad skulle gjennomgå virksomhetsrelatert e-post for fem bestemte personer. Undertegnede traff beslutningen om slikt innsyn som jeg ut fra forholdene både den gang og i dag mener var riktig.

Datatilsynets politianmeldelse vil få sin behandling hos påtalemyndighetene og anmeldelsen i seg selv påvirker ikke min vilje og evne til å fortsette oppdraget som styreleder. Stillingen som styreleder og utøvelse av styrelederfunksjonen er imidlertid avhengig av at undertegnede i denne posisjonen oppfattes å arbeide til selskapets beste.

De ansatte i Vinmonopolets styre har ved brev av 21.10.2005 meddelt at de ikke har tillit til meg som styreleder. Dette har som konsekvens at jeg vanskelig kan utføre styrelederfunksjonen til Vinmonopolets beste og jeg meddeler med dette at jeg ønsker å fratre stillingen med øyeblikkelig virkning.

Adm.direktør Knut Grøholt kommenterer brevet slik:
- Jeg beklager at Harald Arnkværn fratrer som styreleder i Vinmonopolet. Han har gjennom snart 10 år gjort en meget god jobb for Vinmonopolet gjennom sin ledelse av styret, og ved å etablere et godt samarbeid mellom styret og administrasjonen. Han har alltid vært tilgjengelig med gode råd og innspill når det har vært behov for det, sier adm.direktør Knut Grøholt i Vinmonopolet.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen