Lønnsavtalene godkjent

De nye lønnsavtalene for servitørene på Hotel Continental ble godkjent av særavtalenemnda. Det er bedre med en trygg arbeidsplass enn ingen, sier daglig leder ved Theatercaféen.

- Overraskende og skuffende, sier Arild Hamre, forbundssekretær i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet til forbundets hjemmeside.
 
- Det som dette betyr i praksis er at avtalen er godkjent og ikke tariffstridig og dermed kan den innføres. Det vi vet nå er at vi har en avtale som er gyldig, sier Børre Kleivan som er daglig leder på Theatercaféen.
 
I slutten av april signerte det nyvalgte klubbstyret på Hotel Continental nye lønnsavtaler for Theatercafeen, Dagligstuen, og Continental Bankett og Konferanse. Avtalene innebar at prosentlønnssystemet som har vært brukt tidligere ble forkastet. Den nye avtalen er et fastlønnssystem med bonus.
 
Ned i lønn
Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF) var svært kritiske til lønnsavtalene. I følge forbundet innebar den nye avtalen lønnskutt på 150.000 - 200.000 kroner for servitørene.
 
Ifølge tariffavtalen skal alternative lønnsystemer bestå av en kombinasjon av fastlønn og bonus. Bonusen i de nye avtalen er så små at de ikke er reelle, argumenterte HRAF.
 
Godkjent
Siden partene var uenige ble avtalen oversendt særavtalenemnda . Det er første gang siden 1996 at denne nemda har meglet mellom arbeidsgivere og ansatte.
 
Hovedorganisasjon (HSH), består av en nøytral oppmann, denne gang kretsmeklingsmann Dag Nafstad. I realiteten var det han som avgjorde saken.
 
I går kveld godkjente nemndas flertall lønnsavtalene.
 
- Vi er overrasket og veldig skuffet over at en nøytral oppmann synes det er helt i orden med store lønnsnedslag så lenge de ligger over minstelønnssatsene, sier Hamre.
 
Kan sies opp
Men skuffelsen til tross: HRAF er glade å ha fått gjennomslag for at de nye lønnsavtalene er å betrakte som særavtaler knyttet til tariffavtalen. Det betyr at de kan sies opp.
 
- Hvis klubben velger å si opp avtalene, er vi tilbake til prosentlønnssystemet igjen, sier Hamre.
 
Men så lett er det ikke nødvendigvis. Daglig leder ved Theatercafeen, Børre Kleivan, har flere ganger sagt at bedriften ikke kan leve med prosentlønnsavtalen. Driften går med underskudd . Et reelt alternativ da er å stenge cafeen.
 
- Alle avtaler kan sies opp. Du kan ikke lage en avtale som ikke kan sies opp over evig tid, så på ett eller annet tidspunkt vil man kunne reforhandle den, sier Kleivan.
 
Da tolker jeg det slik at hvis avtalen sies opp for å få en prosentlønnsavtale, så vil du stå ved det du har sagt tidligere, nemlig at driftsunderskuddet er såpass stort at da får man se på alternative løsninger?
 
Lønnsomme arbeidsplasser
- Vi kan ikke leve med prosentlønnsystemet her i huset, da må vi stenge. Men det er ikke tema her nå, for nå har vi en løsning som sikrer lønnsomme arbeidsplasser fremover. Og det er det klubben forholder seg til, og klubben har skrevet avtalen med oss. Jeg kan ikke se noen grunn til at den skal sies opp nå eller i nær fremtid, sier Kleivan.
 
Til tross for en turbulent tid er Kleivan fornøyd med nemdas avgjørelse.
 
- Det er klart for at vi er veldig glade for at vi kan drive Theatercaféen videre og sikre 150 arbeidsplasser. Vårt inntrykk har i lang tid vært at et stort flertall av de berørte parter skjønner alvoret og har akseptert den løsningen vi nå har kommet frem til.
 
Bedre med en jobb enn ikke jobb, rett og slett?
 
- Ja, bedre med en trygg arbeidsplass enn ingen, ja, sier Kleivan.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen