Majavatn Hotell skal selges

Et av de mest profilerte anleggene i Grane i Nord-Trøndelag, Majavatn Hotell, er til salgs.

Det er personlige forhold som er bakgrunnen for salget, men eierne har sterke ønsker om at hotellet skal drives og videreutvikles til beste for både bygda og kommunen.
 
Fått henvendelser
Derfor håper de på at de riktige personene viderefører hotellvirksomheten.
 
Det har allerede kommet henvendelser, men det er fortsatt et stykke igjen før en kontrakt kan underskrives.
 
Majavatn Hotell er priset til 4,9 millioner kroner. Anlegget er nyoppbygd etter en brann, og kan huse opp mot 35 personer.
 
Hotellet har historie tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. 
 
Familiebeslutning
- Beslutningen om å selge hotellet er tatt etter grundige vurderinger i familien. Vi har kommet frem til at salg vil være det beste for å få drevet og videreutviklet hotellet på en best mulig måte. Potensialet for dette på Majavatn er betydelig, sier daglig leder Konrad Henriksen til Helgeland Arbeiderblad.
 
- Lykkes det ikke få solgt hotellet på akseptable vilkår, vil det bli leid ut. Stenging eller opphør av driften er utelukket, sier Henriksen.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen