Mange forbedringer for deg

Nye åpnings- og lukkedager, nye 1 500 m2 for å imøtekomme økende etterspørsel blant utstillere, nye områder viet firmaer spesialisert innen e-handel, og vinsmaking for journalister og vinkelnere, ny service over internett. Det er hva arrangøren lover både besøkende og utstillere.

Messen vil åpne dørene søndag 17. juni kl 0900 denne gangen. Det er for å unngå de store trafikkproblemene man har hatt tidligere på grunn av den vanlige rushtrafikken om mandagene. Det vil nå bli en bedre flyt i trafikken ut mot utstillingsparken. Messen vil lukke dørene torsdag 21. juni kl 1700, noe som gjør det mulig for alle deltakere å reise til sine respektive hjemsteder i god tid før week-end-rushet starter på fredag ettermiddag.
 
Det blir ingen endringer i antall dager messen er åpen, Vinexpo vil som vanlig holde åpent i hele 5 dager.
 
Økende etterspørsel fra utstillere
I dag er målet nådd når det gjelder antall utstillere på messen; 600 direkte utstillere har bekreftet sin deltakelse, og totalt sett vil Vinexpo ta imot mer enn 2 400 direkte og indirekte utstillere.
 
For å imøtekomme utstilleres økende behov, vil Vinexpo tilby enda 1500 m2 i standplass, dette gjør det totale utstillingsarealet for vin- og brennevinsutstillere til 40 000 m2. Dette har blitt mulig å gjennomføre ved at man har fått tilgang til hall 3, et midlertidig bygg som ble satt opp i 1999, og som viste at komforten der var like god som i de eksisterende bygningene. Ved utstillingsparken i Bordeaux vil Vinexpo dekke et areal på totalt 90 000 m2.
 
Nye områder, nye arrangementer
En av årets nyheter på Vinexpo vil være området som er viet de firmaene som er spesialiserte innen e-handel. Området vil kunne gi hele bransjen en mulighet til å få økt forståelse av e-handel og å selv få vurdere de mulighetene internett gir for bransjen.
 
Også nytt på Vinexpo 2001 er et eget vinsmakingssenter hvor det vil bli ulike arrangementer spesielt rettet mot journalister og vinkelnere.
 
Spennende studier
Med dette for øyet, vil det bli publisert en rekke studier som lanseres noen måneder før messeåpning. Den første studien "The world economic situation in Wine and Spirits and a prospective analysis" vil bli publisert allerede i januar 2001.
 
Praktisk websider
I disse dager legger Vinexpo 2001 fram oppdaterte websider på internett. Internettbrukere vil kunne finne all informasjon som er nødvendig både når det gjelder utstillere, besøkende, presse, utstillingshallene, registrering, hoteller og hvordan komme til Bordeaux. Ny service er etablert for å hjelpe alle som skal til Vinexpo slik at messebesøket kan bli optimalt.
 

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen