Mattilsynet sjekker småbutikker

Skal inspisere frittstående dagligvarebutikker over hele landet.

I september, oktober og november skal Mattilsynet over hele landet inspisere frittstående dagligvarebutikker.

- Hensikten er å få en oversikt over tilstanden, samt en god dialog med disse butikkeierne, forteller prosjektleder Hanne Medhus til mattilsynet.no.

- Selv om vi kaller dette for småbutikker, så er enkelte av dem ganske store. Men alle står utenfor de etablerte kjedene og har derfor ikke noe felles kvalitetskontrollsystem, forklarer Medhus.

- Nå har vi sjekket de store kjedene, og da er det naturlig at vi følger opp gjennom å sjekke de som er utenfor kjedesystemene.

Det er butikkeiernes ansvar at maten de selger er trygg å spise. Mattilsynet fører tilsyn for å sjekke at butikkeierne har forstått dette ansvaret, og lever etter det.

- Vi fører tilsyn med alle butikker i Norge, og det er samme regler som gjelder for alle. Medhus mener det er vanskelig å spå om hva tilsynskampanjen vil avsløre.

- Vi har jo ikke gjort noe tilsvarende før. Det kan godt hende at det viser seg at forholdene er bra, men erfaringer viser at det er utfordringer med smuglerkjøtt og sporbarhet, språk og kultur, samt tidligere funn av blant annet Salmonella i friske grønnsaker og pesticider i frukt og grønt i disse virksomhetene.

Mattilsynet ser at i mange av disse virksomhetene er det mangelfull forståelse og kunnskap om regelverket, noe som medfører mangelfulle rutiner for styring og kontroll med driften.

- Gjennom å sjekke disse butikkene vil vi også bidra til å hjelpe kundene til å gjøre fornuftige valg. Blant annet er det en utfordring at noen urter og grønnsaker som vi nordmenn bruker i rå tilstand, alltid kokes i andre lands kulturer.

Medhus påpeker også at helt enkle ting, som at grønnsaker på fortauet kan være eksponert for tissende hunder eller sølesprut fra passerende biler, er ting folk bør tenke på når de handler.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen