Mer lokal skjenkekontroll

Alkoholloven er endret slik at kommunene får større frihet til å tilpasse kontrollen lokale forhold. Kommunene utmåler selv straff til butikker og restauranter som bryter loven.

De siste månedene har flere serveringssteder mistet bevillingen for en periode på én til to uker for brudd på alkoholloven.

I de fleste tilfellene dreier lovbruddene seg om salg av alkohol til mindreårige og til gjester som er åpenbart beruset.
- Tap av skjenkebevilling betyr store økonomiske tap for restauranteierne, og det kan sette sinnene i kok, sier avdelingssjef Rune Andersen i Securitas til Newswire.

Vaktselskapet har i oppdrag å kontrollere at skjenkereglene følges i en rekke kommuner.

Mer kommunal frihet
Alkoholloven ble endret rett før jul i fjor. Den gjør saksbehandlingen lettere og gir kommunene bedre kontroll med butikker og skjenkesteder.

Kommunene kan delegere ansvaret for tildeling av bevilling og salg til en egen nemnd eller til en interkommunal sammenslutning.

Kommunene har også fått utvidet rett til å kreve tilgang til virksomhetenes lokaler, og de leier ofte inn Securitas til denne inspeksjonsjobben. Vekterne opptrer da som gjester i sivil og opptrer gjerne to i følge.
- Vi observerer en rekke forhold og rapporterer brudd på alkoholloven videre både til eieren og kommunen, som er vår oppdragsgiver. Det er kommunen som bestemmer om bruddene skal føre til straffereaksjon, sier Rune Andersen.

Securitas-vekterne får intern opplæring i regelverket, og de må avlegge kunnskapsprøver før de kan arbeide som skjenkekontrollører.
- Vi legger stor vekt på å lære kontrollørene korrekt opptreden, sier Andersen.

Fyll og mindreårige
De alvorligste bruddene er salg av alkohol til mindreårige og fulle mennesker.
- Vi har en sjekkliste for å fastslå om en gjest er åpenbart beruset. Dette er ikke noe vi tar på skjønn.

Ustødig gange, svømmende øyne, alkoholånde og snøvlende tale er sjekkpunktene. Hvis inspektørene kan krysse av for minst tre av disse kriteriene, er du ifølge loven for full til å oppholde deg på et norsk serveringssted.

Betjeningen skal kreve legitimasjon hvis det er mistanke om at en gjest er mindreårig.

Vanskelige reklameregler
Securitas skal også kontrollere at andre bestemmelser i alkoholloven følges. Det innebærer at serveringssteder til enhver tid skal ha en viss andel alkoholfrie drikkevarer tilgjengelig. De skal heller ikke reklamere for alkohol.
- Reklamereglene i alkoholloven er svært detaljerte. Det er eksempelvis ikke lov med produktnavn for brennevin på duker, men det er lov på betjeningens vaskekluter, sier Rune Andersen.

For mindre brudd på alkoholloven gir vanligvis kommunene muntlig eller skriftlig påtale eller advarsel. Tap av skjenkebevilling er den mest alvorlige reaksjonsformen.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen