Norge best ut

Norge kommer best ut i en rapport om ansvarlig fiske.

Det er et ekspertpanel som har rangert verdens fiskerinasjoner etter hvor godt de etterlever FNs regler for ansvarlig fiske.
 
Tre forskere University of British Columbia og University of Rio Grande har sammen med WWF undersøkt hvordan verdens største fiskerinasjoner etterlever FNs regler for ansvarlig fiske, FAO Code of Conduct.
 
Norge kommer best ut i rapporten, etterfulgt av USA, Canada, Australia og Island.
 
Bedre enn EU
Rapporten peker spesielt på at Norge og Island har et bedre samsvar mellom sine fiskerier og FNs Code of Conduct, enn mange EU-land man kunne forventet det samme fra.
 
- Dette kan skyldes at disse landenes nasjonaløkonomi i mye større grad avhenger av fiskeriene. I tillegg har disse landene tradisjonelt støttet utviklingen av reglene, skriver forskerne når de presenterer rapporten i magasinet Nature.
 
WWF har tidligere trukket fram at forbudet mot utkast av fisk er en av de viktigste forskjellene mellom fiskeriforvaltningen i Norge og EU.
 
Bistand har virket
En annen viktig konklusjon i rapporten er at et lands velferdsnivå, styresett og stabilitet henger sammen med hvor godt landets fiskerier etterlever FN-reglene. Forskerne peker derfor på den skandinaviske fiskeribistanden når de forklarer hvorfor Namibia er på en sterk sjetteplass, skriver Seafood.no.
 
-Det er oppmuntrende å se at enkelte utviklingsland scorer mye høyere enn mange europeiske land og trenden for øvrig. Dette viser at det er mulig å oppnå mye god fiskeriforvaltning med begrensede midler. Målrettet bistand har sannsynligvis spilt en rolle her, skriver forskerne.
Grundig evaluering
 
53 land
Ekspertpanelet har undersøkt fiskeriene i 53 land, som til sammen står for 96 prosent av fangsten fra havet på verdensbasis. I undersøkelsen har forskerne evaluert landene på seks ulike områder. De tre første undersøker landenes vilje til å etterleve FN-reglene, mens de tre siste handler om hvor effektivt reglene faktisk blir fulgt. 
 
- Tolv år etter at man ble enige om Code of Conduct er det fortsatt stort rom for forbedring også hos landene som står fremst i rangeringen, skriver forskerne i rapporten.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen